nieuws

EBMA laat registratie-eis Chinese e-bikes vervallen

Elektrische fietsen 1026

EBMA, de belangenvertegenwoordiger van de Europese fietsindustrie, heeft de eis om elektrische fietsen bij binnenkomst in de EU te laten registreren, laten vallen. In een brief aan de Europese Commissie (EC) laat EBMA weten ‘het verzoek tot registratie bij import in te trekken’.

EBMA laat registratie-eis Chinese e-bikes vervallen
EBMA heeft de eis om elektrische fietsen bij binnenkomst in de EU te laten registreren, laten vallen. Foto Schutterstock

EBMA deed het verzoek om de import van Chinese e-bikes in de EU te laten registreren eerder dit jaar. De EC bevestigde dit verzoek te honoreren op 2 mei 2018. Dit creëerde de mogelijkheid om met terugwerkende kracht heffingen op te leggen aan importeurs voor de periode van 4 mei 2018 tot 19 juli 2018. Op de laatste datum ging de nieuwe anti-dumping regelgeving in voor de import van elektrische fietsen in de EU. EBMA geeft verder geen commentaar op de brief. Moreno Fioravanti, secretaris-generaal van EBMA, geeft als reactie: ‘We look forward to the European Commission hopefully adopting definitive measures on dumped-subsidized Chinese e-bikes by the 20th of January, 2019.’

Zwaard van Damocles

Voor enkele importeurs hing deze mogelijkheid van registratie als een Zwaard van Damocles boven het hoofd, omdat er in die periode containers met complete e-bikes voor transport nog op de oceaan zich bevonden. Om officieel een eind te maken aan de registratie, moest de EC een nieuwe Regulation (regelgeving) publiceren. Daarmee zou definitief een eind worden gemaakt aan de onzekerheid die de importeurs boven het hoofd hing.

Hoorzitting EC met Collectief van EU-importeurs

De EBMA brief waarin de organisatie afziet van de registratie verplichting van Chinese e-bikes, komt kort na de 3e hoorzitting van het Collectief van Europese Importeurs van elektrische fietsen door de EC. In deze hoorzitting (en in een rechtszaak) kaartte het Collectief de cijfermatige onderbouwing van de ‘case’ die EBMA naar voren bracht, aan als foutieve informatie. En bracht het de schade onder de aandacht bij de EC die heffingen met terugwerkende kracht met zich mee zouden brengen voor diverse Europese importeurs van Chinese e-bikes of e-bike componenten.

Schade 90 miljoen euro

Die schade zou volgens berekeningen van het Collectief gemiddeld zo’n € 605.000,- per onderneming zijn. Het totaal aan schade komt daarmee op ruim 90 miljoen euro, gebaseerd op het feit dat er ongeveer 150 importeurs in Europa zich bezighouden met de import van Chinese e-bikes. Het is onduidelijk of er een verband is tussen het laten vervallen van de registratie-eis van EBMA en de hoorzitting van EC met het Collectief.

Reageer op dit artikel