nieuws

E-bike importeurs slepen Europese Commissie voor de rechter

Elektrische fietsen 893

Twee Europese importeurs van elektrische fietsen hebben op 10 juli 2018 een beroep tot nietigverklaring ingediend bij het Europese Gerechtshof. Het gaat om de nietigverklaring van de registratie van geïmporteerde e-bikes vanuit China.

E-bike importeurs slepen Europese Commissie voor de rechter
Woordvoerder Annick Roetynck namens de Europese e-bike importeurs: ‘Elektrische fietsen in Europa zullen door de anti-dumpingheffingen flink duurder worden. Foto Bike Europe

Het is een reactie van de e-bike importeurs op de maatregel die de Europese Commissie heeft ingesteld per 4 mei 2018. Namelijk dat alle nieuw geïmporteerde elektrische fietsen vanuit China moeten worden geregistreerd door de officiële douaneautoriteiten. Omdat er onder de huidige wetgeving geen heffingen zijn op Chinese e-bikes, bestaat het vermoeden dat deze registratiedata met terugwerkende kracht gebruikt zullen worden om anti-dumping en anti-subsidie heffingen alsnog in te stellen. Dat heeft nu al zijn impact op de markt. Bijvoorbeeld de beweging dat Aziatische merken ook een productiefaciliteit openen in Europa.

Heffingen tot 189% importwaarde

De EU-commissie die de registratieplicht heeft opgelegd, vermeldt daarbij openlijk dat de hieruit voortkomende anti-dumping heffingen alleen al kunnen oplopen tot 189% van de importwaarde. Dit heeft al tot gevolg gehad dat importeurs hun orders geannuleerd zien, dat het importvolume aan het teruglopen is, en dat er verkoopcontracten door Europese klanten worden afgezegd. Tegelijkertijd worden de importeurs beschuldigd van onoorbare praktijken en wordt hun voorheen goede reputatie door het slijk gehaald. Ook worden ze verantwoordelijk gehouden voor de compensatie wanneer een contract wordt verbroken om deze reden.

In strijd met Europese wetgeving

De vergaande consequentie van deze potentiele aansprakelijkheid voor importeurs van Chinese e-bikes is de reden dat deze 2 partijen actie hebben ondernomen om de registratie van geïmporteerde e-bikes vanuit China nietig te laten verklaren. In hun overtuiging is deze maatregel ook in strijd met Europese wetgeving.

Verweer

De importeurs stellen dat de registratiemaatregel onderbouwing mist; alle ‘bewijs’ voor een explosie aan geïmporteerde e-bikes uit China toont tot nu toe dat dat niet zo is. Integendeel, het is volgens hen zo dat de Europa based industrie juist zijn verkoop- en productiecijfers ziet groeien. Verder stellen de importeurs dat de EC hun rechten schendt. Ten eerste omdat ze zich niet behoorlijk hebben kunnen verdedigen. Ten tweede omdat ze vinden dat de EC op basis van onvoldoende bewijs de registratiemaatregel heeft ingevoerd.

Prijs e-bikes verder omhoog

De impact van heffingen die tot 189% van de importwaarde kunnen oplopen, is serieus, stellen de importeurs. Woordvoerder Annick Roetynck: ‘Elektrische fietsen in Europa zullen hierdoor flink duurder worden. Juist nu de e-bike zo populair aan het worden is in veel Europese landen. Ze worden ook steeds meer gebruikt door jonge mensen, scholieren, commuters in plaats van auto of OV, en voor pakketvervoer in binnensteden. Europa en de Europese Commissie zou beter kunnen werken aan milieuvriendelijke en duurzame mobiliteitsoplossingen dan zich bezighouden met niet-onderbouwde protectionistische maatregelen.’

Lees meer over de discussie rond anti-dumping heffingen

Reageer op dit artikel