nieuws

Meer fietsdoden door e-bike

Elektrische fietsen 3590

Meer fietsdoden door e-bike
In 2017 vielen 42% meer fietsdoden dan in 2016. Van alle fietsers die in het verkeer omkwamen, zat een kwart op een e-bike. Veruit de meeste slachtoffers zijn ouderen. Foto Shutterstock

Ongelukken met e-bikes eisen steeds meer levens. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig jaar 57 mensen overleden door een ongeval met een elektrische fiets, ruim 42 procent meer dan in 2016 toen 40 mensen op e-bikes om het leven kwamen. Van alle fietsers die in het verkeer omkwamen, zat een kwart op een e-bike. Veruit de meeste slachtoffers zijn ouderen.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) vindt dat voor de fietsvakhandel een belangrijke rol is weggelegd om (dodelijke) ongelukken te voorkomen. ‘Fietshandelaren moeten hun klanten nadrukkelijker wijzen op de risico’s van het rijden op e-bikes. Bij een kwart van de dodelijke fietsongelukken is een elektrische fiets betrokken, zo’n driekwart van deze slachtoffers is senior. Veelal zijn het eenzijdige ongelukken. In 2017 is voor het eerst het aantal autododen ingehaald door het aantal fietsdoden.’

Ook minister bezorgd om oudere fietser

Ook minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur is bezorgd om de oudere fietser, die steeds vaker betrokken is bij dodelijke verkeersongelukken. Ze wijst erop dat het gaat om ‘een kwetsbare groep. Als er wat gebeurt, zijn de gevolgen vaak groter dan bij jongeren.’

Sector wordt opgeroepen om betere informatie te geven

Het baart Veilig Verkeer Nederland en de minister zorgen. VVN roept daarom de branche op betere informatie te geven. Ook vindt VVN dat de fietspaden geschikter moeten worden gemaakt voor de e-bikes. Volgens VVN speelt het snelheidsverschil tussen de elektrische en de normale fiets een rol in het aantal ongelukken. ‘Het is belangrijk dat verkeersdeelnemers zelf hun verantwoordelijkheid pakken en zich bewust zijn van hun fysieke beperkingen.’

Geen onderscheid e-bike en speed pedelec

Tot de categorie e-bikes rekent het CBS zowel elektrische fietsen die de berijder tot 25 kilometer per uur een handje helpen als zogeheten speed pedelecs, die met een flinke inspanning 45 kilometer per uur halen en sinds vorig jaar voor de wet als bromfiets gelden. Het statistiekbureau heeft het aantal doden niet uitgesplitst naar de twee typen.

Populariteit e-bikes sterk gestegen

De populariteit van elektrische fietsen groeit, maar het stijgende aantal slachtoffers kan niet uitsluitend worden verklaard door het toegenomen aantal e-bikes. Brancheorganisatie RAI Vereniging schatte eerder in dat Nederland vorig jaar 22,8 miljoen fietsen rijk was. Daarvan zijn er 1,9 miljoen elektrisch, slechts iets meer dan 8 procent van het totaal. Vorig jaar werden wel 294.000 nieuwe elektrische fietsen verkocht, bijna een derde van de totale verkoop. Overigens is slechts een fractie daarvan (<2%) een speed pedelec.

Meer fietsdoden dan autododen

Volgens het CBS zijn voor het eerst meer fietsers om het leven gekomen dan inzittenden van auto’s. In 2017 overleden 206 fietsers door verkeersongelukken tegen 201 inzittenden van personenauto’s. Het totale aantal verkeersdoden is voor het eerst in drie jaar juist iets gedaald. In totaal lieten 613 mensen het leven in het verkeer, een daling van 2,5 procent.

Aantal verkeersdoden op platteland stijgt

Er zijn ook regionale verschillen. Zo steeg het aantal verkeersdoden in Zuid-Holland, Groningen en Overijssel, terwijl het in de overige provincies gelijk bleef of daalde. Noord-Brabant blijft ondanks een afname de provincie met de meeste verkeersdoden.

Kentering in jarenlange daling verkeersdoden

Tussen het begin van de eeuw en 2014 halveerde het aantal verkeersdoden bijna, naar 570. In het jaar daarna steeg het aantal slachtoffers ineens met 9 procent, om in 2016 nog iets toe te nemen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) wees het gebruik van smartphones achter het stuur toen aan als een

Minister blij dat ouderen langer fietsen

Van Nieuwenhuizen is ‘blij om te zien dat steeds meer ouderen langer deelnemen aan het verkeer. Dat geeft hun de vrijheid zelf op pad te gaan. Maar extra aandacht voor deze groep is geboden.’ De minister wijst op een campagne voor veilig fietsen voor ouderen die haar ministerie op touw heeft gezet. Ze hoopt ‘dat veel gemeenten zich bij dat initiatief aansluiten, want daar is een wereld te winnen.’

Bron ANP

Reageer op dit artikel