nieuws

Elektrische fietsen: tekorten door anti-dumping

Elektrische fietsen 2674

In de reactie op de dumpingklacht van EBMA waarschuwen importeurs voor tekorten op de Europese markt. Die tekorten aan elektrische fietsen en e-bike componenten dreigen omdat er na de dumpingklacht ook een ‘anti-circumvention’ klacht lijkt te komen. Daarbij mag het totaal aan componenten afkomstig uit China niet meer dan 59% van de totale waarde aan componenten zijn. Met dure aandrijfsystemen zit je daar al gauw boven.

Elektrische fietsen: tekorten door anti-dumping
Importeurs van elektrische fietsen waarschuwen voor tekorten op de Europese markt aan e-bike componenten omdat er ook een ‘anti-circumvention’ klacht lijkt te komen. Foto Bike Europe

In het persbericht dat het importeurscollectief heeft opgesteld, staat dat men na de dumpingklacht nog verdere maatregelen verwacht vanuit de Europese industrie. Ze verwachten dat het dan zal gaan om een zogenoemde anti-circumvention maatregel. De EU-importeurs verwachten deze maatregel ‘omdat EBMA tegen Bosch 19 referenties heeft ingebracht en tegen Bafang 17.’

Referenties Bafang niet onderbouwd

‘Terwijl de 19 referenties tegen Bosch uitgebreid zijn onderbouwd, worden de referenties naar Bafang over vermeende subsidiëring door de Chinese overheid niet onderbouwd’ aldus het persbericht. ‘Afgezien van het feit dat subsidiering niet thuishoort in een anti-dumping zaak,’ aldus het collectief, ‘lijkt dit erop te verwijzen dat er een vervolgklacht voor anti-circumvention in de maak is.’

Waarschuwing voor tekort aan aandrijfsystemen

Het persbericht stelt verder: ‘Het collectief waarschuwt dat als anti-dumpingmaatregelen van kracht worden gevolgd door anti-circumvention maatregelen, er significante schade zal ontstaan voor de Europese elektrische fietsen industrie als geheel’. Dus ook voor de producenten van elektrische fietsen die in Europa assembleren.

Tekorten hebben consequenties voor markt

Uit het persbericht: ‘De productie van componenten voor elektrische fietsen binnen Europa is op absoluut niet voldoende om aan de vraag te voldoen als er ook anti-circumvention maatregelen van kracht zouden worden. De tekorten die dan ontstaan, hebben consequenties voor de markt. Het betekent een reductie van de open concurrentie die er nu is en speelt partijen die streven naar een monopoliepositie binnen Europa in de kaart.’

Grote daling in geïmporteerde aandrijfsystemen

Het importeurscollectief voorspelt dat als ook anti-circumvention maatregelen van kracht worden, dit leidt tot een zeer grote daling van uit China geïmporteerde aandrijfsystemen. ‘Dit zal uiteindelijk  de uitkomst zijn van de door EBMA in gang gezette anti-dumpingklacht tegen de import van complete Chinese elektrische fietsen’, volgens het collectief.

Dumpingheffing voor fietsen en onderdelen

Anti-dumpingheffingen op gewone (complete) fietsen die worden geïmporteerd vanuit China zijn al jaren van kracht. Daar geldt een dumpingheffing op van 48,5%. Diezelfde 48,5% dumpingheffing is ook ingesteld op onderdelen als frames en vorken, naven, cranksets een dergelijke die worden geïmporteerd vanuit China. Voor deze dumpingheffing op onderdelen kan de Europese industrie echter een uitzondering aanvragen. Iets waar massaal gebruik van wordt gemaakt.

Anti-circumvention 60-40% regel

Er is echter 1 voorwaarde verbonden aan het verkrijgen van die uitzondering. Dat is de voorwaarde dat de som van de Chinese onderdelen niet meer dan 59% van de som van alle onderdelen van de fiets mogen bedragen. De zogenoemde 60-40 regel, oftewel anti-circumvention.

Aandrijfsysteem relatief duur

In het geval van elektrische fietsen: als er anti-circumvention maatregelen volgen op de anti-dumping heffingen, gaat de anti-circumvention heffing gelden voor onderdelen, waaronder ook het aandrijfsysteem. Deze zal van dezelfde hoogte zijn als de dumpingheffing. Van een in Europa geassembleerde e-bike mag de gezamenlijke waarde van de Chinese onderdelen niet meer dan 59% bedragen van de affabriekprijs.

EU-productie elektrische fietsen wordt lastig

Als je hierbij bedenkt dat het aandrijfsysteem van een elektrische fiets uit China afkomstig is, een relatief duur onderdeel van de totale e-bike, dan is duidelijk dat het vrijwel onmogelijk wordt om in Europa nog elektrische fietsen te assembleren met Chinese aandrijfsystemen. Zeker als je bedenkt dat de overige componenten zeer waarschijnlijk ook niet allemaal uit Europa afkomstig zijn en misschien ook in China worden geproduceerd.

Lees meer over de dumpingklacht:

Reageer op dit artikel