artikel

E-bike opvoeren; doen of niet doen?

Elektrische fietsen 23177

E-bike opvoeren; doen of niet doen?
Het is niet verboden opvoersetjes te verkopen in de winkel of online. Vraag is wel of je ze wílt verkopen.

Tweewielerspecialisten krijgen steeds vaker het verzoek om e-bikes op te voeren. In dit artikel zetten we alle feiten rondom het opvoeren van e-bikes op een rij, zodat u de juiste keuze maakt wanneer een consument met opvoervraag aan uw balie staat. De meeste partijen in de branche zijn duidelijk: doe het niet!

Woordvoerster Thérèse de Vroomen van de RDW vertelt dat een opgevoerde e-bike die boven de 25 kilometer per uur trapondersteuning biedt, onder voorwaarden is toegestaan. “De RDW moet de omgebouwde elektrische fiets hebben gekeurd en vastgesteld hebben dat de fiets voldoet aan alle eisen die bij de speed pedelec horen.” In de praktijk blijkt dat mensen in de meeste gevallen de keuring achterwege laten. In dat geval verandert de status van het voertuig niet en is het een illegaal opgevoerde elektrische fiets. De politie handhaaft.

Opgevoerde e-bike lastig te controleren

Op de vraag hoe vaak e-bikes worden opgevoerd, heeft de RDW geen gegevens. Tom Huyskens van BOVAG heeft die data ook niet, maar stelt dat vast staat dat opvoeren gebeurt. “Groot probleem bij het opsporen van een opgevoerde e-bike is, dat het lastig te controleren is. Bij snor- en bromfietsen kan gecontroleerd worden op maximumsnelheid en vervolgens op constructiesnelheid middels een rollerbank. Dat gaat niet op voor e-bikes. Er is allereerst simpelweg geen maximumsnelheid voor fietsers. En bij controle zou de hele motor uit elkaar gehaald of uitgelezen moeten worden.”

Het artikel gaat verder onder de foto.

Dit opvoersetje van Badass is compatibel met onder andere Bosch, Brose, Shimano en Yamaha. Consumentenprijs: 149 euro.

Opvoerchip plaatsen of software tunen

Het opvoeren van een e-bike kan door een zogeheten opvoerchip te gebruiken of door de software te tunen. De motor veronderstelt zo dat de maximale constructiesnelheid van 25 kilometer per uur nog niet is behaald en geeft nog steeds trapondersteuning, ook al ligt de snelheid al hoger. De maximale snelheid kan per rit of ritdeel ingesteld worden. Natuurlijk moet de motor het extra gevraagde vermogen wel kunnen leveren.

Opvoerreden 1: de snellere speed pedelec en de bijbehorende regels zijn niet ideaal

Consumenten willen hun fiets om legio redenen opgevoerd hebben. De belangrijkste, zo krijgen tweewielerzaken te horen van consumenten: de snellere speed pedelec en de bijbehorende regels zijn niet ideaal. Mensen willen dolgraag op een snelle elektrische fiets rijden, maar niet tegen iedere prijs. Voorname obstakels zijn de hoge aanschafprijs van speed pedelecs en de plaatsbepaling op de weg. Liever voeren ze de e-bike iets op om vervolgens ‘vermomd’ als e-biker tussen het gewone fietsverkeer te blijven rijden. Wat ook meespeelt; de wisselende regelgeving. In Gelderland bijvoorbeeld, mogen speed pedelecs op sommige plaatsen toch op het fietspad. Gebrek aan uniformiteit zorgt voor ongewenste ruis.

E-bike is niet gemaakt voor hoge snelheden

Er zijn meerdere redenen waarom consumenten hun e-bike niet zouden moeten wíllen opvoeren.
Tom Huyskens van BOVAG: “Ten eerste is een e-bike technisch niet ontworpen voor hoge snelheden. Dan is daar nog de verzekering: als bij een ongeluk aan het licht komt dat er een opgevoerde e-bike bij betrokken was, dan kan de verzekeraar besluiten niet uit te keren. Veroorzaak je een ongeluk en er is letsel bij de tegenpartij, dan heb je echt een groot probleem. Bij veel verzekeraars staat de opgevoerde e-bike nog niet letterlijk in de polis, dus daar gaan we over in overleg.”

Het artikel gaat verder onder de foto.

De tweewielersector is niet onverdeeld gelukkig met het aanbod van opvoersetjes.

Verkoop opvoersetjes is niet verboden

Zoek maar eens op internet en je stuit al snel op partijen die zogeheten opvoerchips aanbieden. Niet in een schimmig, duister circuit, maar open en bloot. De verkoop hoeft ook niet achter gesloten plaats te vinden, want het aanbieden van dit soort sets is in Europa niet verboden.

Bij Bosch is men niet blij. Ze leveren geen producten meer aan ons

Fietsunie is online aanbieder van opvoerchips. Voor bijna alle middenmotoren – Bosch, Brose, Panasonic, Yamaha en Impulse – heeft de groothandel de juiste opvoeroplossing. Techniekspecialist Arno Zwart laat weten dat zowel tweewielerzaken als consumenten bij Fietsunie aankloppen. “De meeste mensen kunnen dit vrij eenvoudig zelf doen. In sommige gevallen, onder andere bij Bosch, moet het kapje van de motor af. Soms, bij de oudere motortypes, ook de crank.” Fietsunie merkt dat leveranciers, in elk geval Bosch, niet zitten te wachten op de verkoop van opvoerchips. En dat niet alleen: de verkoop heeft ook consequenties. Zwart: “Bij Bosch is men niet blij. Een maand geleden zijn we erachter gekomen dat Bosch om deze reden geen producten meer aan ons levert.”
Tom Huyskens van BOVAG weet dat een aantal dealers opvoersetjes aanbiedt. “We zien wel dat deze er altijd bij vermelden dat de verantwoordelijkheid bij de rijder ligt. Maar wij denken dat het onwenselijk, gevaarlijk en vanuit ondernemersoogpunt zeer onverstandig is mee te werken aan het opvoeren van elektrische fietsen.”

Wel of geen setjes verkopen als specialist

Interessante vraag is hoe tweewielerspecialisten handelen als een klant met een opvoerverzoek de winkel binnen stapt. Een telefonische rondgang langs vijftien bedrijven maakt duidelijk dat vrijwel geen van deze zaken bereid is om mee te werken aan een opvoerverzoek van consumenten. Velen zijn stellig en zeggen de klant de deur te wijzen. Aangevoerd argument: de ondernemers willen onder geen beding dat later, bij mogelijke problemen of zelfs ongelukken, de beschuldigende vinger in hun richting wijst. Of we hetzelfde antwoord hadden gekregen als we als mysteryshopper – en dus niet als redactie van Tweewieler – hadden aangeklopt, is en blijft natuurlijk gissen.

Gemiddeld één keer per week wordt een klant met een opvoerverzoek geweigerd

Berend van Loon van Snel Fietsen BV in Den Haag en Utrecht krijgt de opvoervraag één tot twee keer per maand. “Wij zeggen dan heel duidelijk nee. Want wat gebeurt er als je op een gewone e-bike 35 kilometer per uur rijdt, een ongeval veroorzaakt en men een opvoerchip op de elektrische fiets ontdekt? Ik wil daar geen enkele verantwoordelijkheid voor dragen en ben daarom rechtlijnig.” Ook Hendri Eenkhoorn van Giant Store Almelo is heel stellig. “Vraagt een klant naar het opvoeren van een e-bike, dan is het einde oefening voor die klant in onze zaak. Het gebeurt gewoon niet, we willen het risico niet lopen.” Gemiddeld één keer per week wordt er een klant met een opvoerverzoek geweigerd door de Almelose dealer.

Het artikel gaat verder onder het kader.

Handelaar Terpelle: ‘opvoeren géén booming business’

E-bike-tuning.nl, onderdeel van E-bike Makers, levert opvoerchips aan tweewielerzaken en (vaker nog) aan consumenten. Eigenaar Chris Terpelle merkt op dat het tunen geen booming business is. “Er is vraag naar, maar alles is relatief. Verhalen dat één op de drie e-bikes getuned zijn, kloppen ab-so-luut niet. Je moet het als consument willen en kunnen. En je hebt natuurlijk ook nog te maken met het kat-en-muis-spel met fabrikanten die het opvoeren bemoeilijken. Niet alle elektrische fietsen zijn bovendien te tunen. Wij hebben enkele honderden e-bikes opgevoerd en heel veel concurrenten zijn er niet. Als je dat afzet tegen het totale aantal e-bikes in Nederland, dan is er geen sprake van massaal opvoeren.”

Bafang: anti-opvoerbeleid

Fabrikanten van motoren zitten niet te wachten op consumenten en tweewielerspecialisten die ‘sjoemelen’ met de ondersteuning. Zij wijzen naast de mogelijke gevaren voor de verkeersveiligheid ook op de risico’s voor de markt als geheel. Jack Brandsen van Bafang onderstreept dat elektrische fietsen belangrijk zijn voor de tweewielerbranche en vreest dat de branche haar eigen glazen ingooit als ze motoren tunet. “We hebben e-bikes en speed pedelecs en die vinden beide gretig aftrek, maar als we steeds meer fratsen aan e-bikes toevoegen – het opvoeren past daar ook bij – wordt de e-bike straks niet meer als gewone fiets beschouwd. Als je niet oppast, staat er straks iemand achter een bureau in Brussel op. We voeren als Bafang een anti-opvoerbeleid, waarmee we het opvoeren technisch gezien moeilijker maken voor dealers en consumenten.”

Shimano: comfort en veiligheid niet gegarandeerd

Lennard Vis van Shimano: “De fabrikant ontwerpt een e-bike voor een specifiek doel om comfortabel en veilig te kunnen fietsen. Als de e-bike is opgevoerd, dan zijn er nieuwe vereisten van toepassing. Dit houdt in dat we niet langer het comfort en de veiligheid kunnen garanderen, omdat er bijvoorbeeld een vereiste kan zijn voor sterkere of een ander soort remmen. Wij zijn van mening dat retailers het verzoek moeten afwijzen en de consumenten moeten adviseren dat hun acties mogelijk illegaal zijn, wat kan leiden tot financiële consequenties voor de berijder.”
Shimano zit niet stil en probeert het opvoeren op allerlei mogelijke manieren in te perken. “We updaten onze software op regelmatige basis en nemen daarmee maatregelen tegen manipulatie.”

Het artikel gaat verder onder de foto.

Groot probleem bij het opsporen van een opgevoerde e-bike is, dat het lastig te controleren is. Bij snor- en bromfietsen kan gecontroleerd worden op maximumsnelheid en vervolgens op constructiesnelheid middels een rollerbank. Dat gaat niet op voor e-bikes.

QWIC: opvoeren = geen garantie

Fietsfabrikanten willen dat het opvoeren van hun e-bikes stopt. Alle merken die we spraken geven aan dat de veiligheid in het geding is. Bij eventuele problemen of ongevallen straalt dat ook negatief af op het merk. Hoewel fietsfabrikanten het liever anders zien, kijken zij in de praktijk relatief machteloos vanaf de zijkant toe. Marie Vande Kerkhof van QWIC: “Ons statement is uiteraard dat wij regelrecht tegen het opvoeren van elektrische fietsen zijn. E-bikes van QWIC die onder garantie vallen, verliezen hun garantievoorwaarden meteen indien de fiets opgevoerd is. Dat maken we ook duidelijk aan onze dealers.”

Accell: samen met Bosch ten strijde

Accell Nederland laat bij monde van Barbara Frumau Luckman weten dat het veel samenwerkt met Bosch en dat beide partijen het softwarematig heel lastig maken om op te voeren. “Mocht dit opvoeren wel door een dealer gebeuren, dan kan Bosch achterhalen wat ermee is gebeurd en door wie. Juridisch gezien is degene die deze wetsovertreding in gang gezet heeft verantwoordelijk.”
Ook de Accell-fietsen met Yamaha-ondersteuning zijn niet eenvoudig te tunen. “Tenzij men daar een speciaal te verkrijgen kastje tussen zet. Maar dit moet door een dealer gebeuren en daarmee vervalt alle garantie. Mocht een dealer dit toch doen, dan ligt de verantwoordelijkheid niet bij ons.”

Het artikel gaat verder onder het kader.

Opvoerspecialist Janssen:
‘opvoeren verbieden? Dan stagneert gebruik e-bike!’

René Janssen van EMC Deurne is een van de weinige ondernemers met een fysieke winkel die bevestigt opvoersets aan te bieden en te monteren. Het Brabantse bedrijf verkoopt tevens online. Dat een opgevoerde e-bike in sommige gevallen illegaal rondrijdt, weet de tuningspecialist. “En dat weten mijn klanten ook dondersgoed. Ze willen gewoon gebruikmaken van de middelen die voorhanden zijn en profiteren van de voordelen van een snelle elektrische fiets. Ik blijf het herhalen – en het maakt niet uit of het tegen BOVAG, de minister-president of Tweewieler is: als we het opvoeren verbieden, stagneert het gebruik van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer en gaat iedereen weer netjes in de file staan. De speed pedelec is nu nog veel te duur. Misschien verandert dat wat met de aanpassing van de bijtellingsregels. Dat zal de praktijk moeten uitwijzen.”
Janssen zegt de meeste van zijn klanten met een opvoerwens verder te kunnen helpen. In een enkel geval adviseert hij een consument het systeem niet te tunen, omdat de fiets daar niet voor geschikt is. Motorfabrikanten die aankondigen dat hun producten beter beschermd worden of in de nabije toekomst zelfs helemaal niet meer te tunen zijn, stelt hij teleur. “Gegarandeerd dat technici de nieuwste updates en software toch weer weten te omzeilen.”

 

ENRA: recht op verzekering vervalt

Directeur Douwe Boeienga van ENRA stelt nog geen ervaring te hebben met claims met opgevoerde elektrische fietsen. “Men zegt dat het opvoeren gebeurt, maar ik zie dat bij ons niet terug. Misschien wordt het issue groter gemaakt dan het is, misschien krijgen we het niet door. Hoe dan ook: als wij erachter komen dat er bij na bijvoorbeeld een ongeval met letselschade een opgevoerde e-bike in het spel is geweest, dan vervalt het recht op verzekering.”

Unigarant: opvoeren niet acceptabel

Ook Unigarant stuit in de praktijk niet of nauwelijks op issues met opgevoerde e-bikes. “We krijgen wel steeds meer signalen dat het opvoeren gebeurt en we zijn er alert op. Het opvoeren van een e-bike is voor ons niet acceptabel”, aldus woordvoerder Klaas Kregel. “Het wordt met name spannend wanneer je met een opgevoerde fiets een ongeval met letsel veroorzaakt. Deze schade wordt verhaald op je AVP (aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren). De verzekering kan in dit geval altijd een onderzoek instellen naar de toedracht van het ongeval. Mocht een te hoge snelheid de oorzaak zijn, kan dit gevolgen hebben voor de uitkering.”

Het artikel gaat verder onder de foto.

Consumenten willen hun fiets om legio redenen opgevoerd hebben. De belangrijkste: speed pedelec en de bijbehorende regels zijn niet ideaal.

Minister: geen extra maatregelen tegen opvoeren

Het opvoeren van elektrische fietsen komt voor, iets wat volgens een groot deel van de branche en ook de overheid onwenselijk is. Onlangs stelde kamerlid Maurits von Martels (CDA) vragen aan verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen. Zij neemt nu geen extra maatregelen om het te voorkomen of te verbieden. Minister van Nieuwenhuizen: “Ik wil voorkomen dat we nu direct met strengere regels de groep elektrische fietsers op extra kosten of andere lasten jagen. Ik heb de Fietsersbond, BOVAG en RAI Vereniging gevraagd om samen met mij de vinger aan de pols te houden. Zij zullen ook hun achterban actief informeren dat opvoeren van elektrische fietsen onverstandig en gevaarlijk is.”

Bovag: informeren over de risico’s van opvoeren

Tom Huyskens van BOVAG vertelt dat zijn organisatie bezig is met een inventarisatie op welke manier belanghebbenden in de branche gemobiliseerd kunnen worden om vakhandel en consumenten te informeren over de risico’s van opvoeren. “We willen de vakhandel duidelijk maken niet aan opvoeren mee te werken, want je gooit je eigen glazen in. Het levert alleen maar politieke discussies op met als risico dat er draconische maatregelen genomen gaan worden, zoals een helmplicht voor e-bikers of intensieve controles op straat en wellicht in werkplaatsen.”
Ook de RAI Vereniging spreekt zich bij monde van Floris Liebrand uit tegen het opvoeren van elektrische fietsen.


Deze artikelen wil je vast ook lezen:

 

Reageer op dit artikel