artikel

Circulaire ministerie over opslag van accu’s in aankomst

Elektrische fietsen 2154

Circulaire ministerie over opslag van accu’s in aankomst

BOVAG is nauw betrokken bij het overleg over de nieuwe wetgeving voor de opslag van accu’s. Volgens woordvoerder Tom Huyskens zou er voor het einde van het jaar een ‘circulaire’ van het ministerie moeten komen, vooruitlopend op de wet, die nog zo’n anderhalf jaar op zich laat wachten.

In de ‘circulaire’ van het Ministerie van IenW die eind van het jaar zal verschijnen staat bijvoorbeeld vermeld hoe accu’s moeten worden opgeslagen en vanaf welke aantallen en in wat voor ruimtes welk soort brandbeveiliging vereist is c.q. gaat worden zodra de wet er is.
BOVAG heeft onlangs samen met Bovemij 7 tips opgesteld hoe veilig om te gaan met accu’s en brand te voorkomen.

1 Laad accu’s op onder toezicht

Het is verstandig om accu’s alleen op te laden wanneer er toezicht is en dus niet buiten openingstijden. Een mogelijke oplossing is om acculaders met tijdklokken aan en uit te laten schakelen. Let wel op: de verbinding tussen accu en lader is hierbij niet onderbroken. Nog beter is het om de stekker van de accu los te halen. Het heeft geen negatieve gevolgen voor de accu om het laadproces tussentijds te onderbreken.

2 Zorg voor rookmelders

Gebruik rookmelders in de ruimte waar u accu’s oplaadt. Mocht er iets fout gaan, dan krijgt u in elk geval een melding en kan de schade worden beperkt.

3 Gebruik goede stroomaansluitingen

Bij een slechte stroomaansluiting is er een grote overgangsweerstand en kunnen de laadstroom en -warmte toenemen, wat brand kan veroorzaken. Zorg dus voor goede stroomaansluitingen en let op de aanwezigheid van voldoende wandcontactdozen voor de acculaders. Pas op met het toepassen van (te veel) stekkerdozen/verlengsnoeren, want het eindeloos doorverbinden van deze losse stekkerdozen/verlengsnoeren kan een thermische overbelasting veroorzaken. Het is daarnaast verstandig om altijd eerst de stekker uit de wandcontactdoos te halen, voordat u de acculader loskoppelt van de accu.

4 Voer twijfelachtige accu’s af

Twijfelt u aan de kwaliteit van de accu of is deze beschadigd? Gebruik de accu dan niet meer, maar stel deze veilig. Een accu die gevallen is, kan schade hebben opgelopen, ook al is dat niet direct zichtbaar. Dit kan interne kortsluiting veroorzaken. Bewaar beschadigde of defecte accu’s niet bij de overige voorraad of op de werkplek. Beperk sowieso het aantal (voorraad)accu’s in uw bedrijf tot een minimum.

5 Ga voorzichtig om met de lader

Als u een accu oplaadt, leg de lader dan op een stabiele plaats en op een plek waar geen vuur of vonken (door slijpen, lassen) in de buurt kunnen komen. Het is belangrijk om altijd een door de fabrikant geleverde en/of geadviseerde acculader te gebruiken.

6 Berg accu’s veilig op

Berg de accu’s direct op in bijvoorbeeld een aparte brandwerende veiligheidskast of in een aparte metalen container buiten het bedrijfspand. Voor informatie over veiligheidsproducten en systemen kunt u terecht bij diverse specialisten op dit gebied, zoals FSE Support, Hiltra en Asecos.

7 Lever afgedankte accu’s in via Stibat

Afgedankte accu’s moeten wettelijk op de juiste manier worden ingezameld en afgevoerd. Gebruik voor afgedankte accu’s de speciale inzamelton van Stibat, die voldoet aan Europese wet- en regelgeving. Een telefoontje naar Stibat volstaat om de accu’s kosteloos bij u te laten ophalen. Wilt u ook een inzamelton voor een gemakkelijke en veilige afvoer van uw fietsaccu’s? Neem dan contact op met Stibat, telefoon (079) 363 20 90 of kijk op www.stibat.nl.

BOVAG-E-bike-accutips-flyer

Reageer op dit artikel