artikel

Connected! Wie heeft zeggenschap over de data?

Elektrische fietsen 1454

In de automotive sector wordt de vraag al langer gesteld: van wie zijn de gegevens van auto’s (en hun bestuurders) met een online verbinding? De verwachting is dat connected bikes steeds meer verkocht zullen worden, en hiervoor geldt deze vraag evenzeer. De gegevensstroom die connected voertuigen opleveren, biedt veel mogelijkheden. Het eigenaarschap en de privacy is daarbij een aandachtspunt.

Connected! Wie heeft zeggenschap over de data?

Smart cars zenden constant data. Met de introductie van de smart (connected) bike wordt dezelfde vraag actueel in de fietsensector. Voor nieuwe auto’s is het vanzelfsprekend dat ze continu verbonden zijn met internet, en via internet met de fabrikant. Die fabrikanten ‘gebruiken’ deze connectie om allerlei persoonlijke diensten aan te bieden aan de berijder. Daarvoor werken ze ook samen met derden, bedrijven die zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van apps. Bovendien kunnen fabrikanten ook de software tussendoor updaten met het oog op het verbeteren van het voertuig. Eigenlijk gebeurt dit zonder dat de consument cq autobezitter zich daarvan bewust is. Natuurlijk tekenen ze met de aankoop van de auto voor het ‘gebruik’ van hun data. Maar wat er daarna precies mee gebeurt en bij welke bedrijven hun data allemaal terechtkomt, dat zal menigeen helemaal niet weten.

Gelijke toegang tot data uit voertuigen

Vanuit onder meer BOVAG, is de bewustwording op gang gekomen dat met deze situatie iets moet gebeuren. We spreken erover met Michou Kortrink, lobbyist Politiek en Overheid bij BOVAG. “We zien dat autofabrikanten al sinds 2014 bezig zijn met het ontwikkelen van een infrastructuur, waarmee zij data binnenhalen en analyseren die de connected car oplevert. De autofabrikanten zeggen dat deze data hen toebehoort, onder het mom van veiligheid en beveiliging, oftewel safety en security. Zij bepalen nu wie op welke data onder welke condities ontvangt. Hierbij schermen zij met het gegeven dat er tot op heden nog geen wetgeving is op het gebied van datazeggenschap en dus ook niet dat deze toebehoort aan de klant, zoals wij dat wensen.

De monopoliepositie van de fabrikant zorgt ervoor dat dealers niet dezelfde kansen krijgen om reparatie- en onderhoudswerkzaamheden te verrichten, en innovatieve diensten aan te bieden. Voor de consument leidt deze positie van de fabrikant ertoe dat zij geen transparantie krijgt over de datastromen, of zelf kan kiezen wie welke data krijgt. Het Europees Parlement deelt onze mening rondom bescherming van de consument en eerlijke concurrentie. De data kan immers nog voor veel meer worden gebruikt dan enkel veiligheid en beveiliging. Het EP vraagt dan ook van de Europese Commissie om voor het einde van dit jaar met een wetsvoorstel te komen, waarin staat dat er gelijke toegang tot data uit voertuigen moet komen. Dit zou voor de fietsbranche ook ideaal zijn.”

Data uit connected car en connected bike

Autofabrikanten zeggen dat de data uit een connected car hen toebehoort, onder het mom van veiligheid en beveiliging, oftewel safety en security. Zij bepalen nu wie op welke data onder welke condities ontvangt.

Regelgeving die de consument in de regiestoel zet

In Nederland stond het nog niet hoog op de agenda. Daar is inmiddels dankzij een lobby van BOVAG, RAI Vereniging, ANWB, VNA en het Verbond van Verzekeraars verandering in gekomen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat trekken hierin samen op. De laatste komt binnenkort met een visie op data. Om goede gerichte lobby te kunnen voeren op Europees niveau, is het zaak te weten welke (Europese) wetgeving er is op het gebied van data. Kortrink: “BOVAG heeft adviesbureau Deloitte opdracht gegeven dit in kaart te brengen. Doel is uiteindelijk tot een regelgeving te komen die de consument in de regiestoel zet ten aanzien van data, hetgeen op haar beurt weer een eerlijker speelveld biedt voor het retailkanaal.”

Hoe zit het met de connected bike?

En hoe zit het met de connected bike? Kortrink: “Met hetgeen we nu weten vanuit de connected car, is het zaak om hier bij de connected ontwikkelingen in de fietsbranche op tijd bij te zijn. We zijn ons bewust dat de verkoop van connected bikes, die nu nog maar enkele honderden bedraagt, in snel tempo kan toenemen. Zeker iets om serieus te nemen. En ook zeker van belang voor de fietsen retail, die de consument de juiste informatie moet geven omtrent het gebruik van ‘zijn’ data. In principe gelden de afspraken voor data-uitwisseling bij auto’s ook voor connected bikes. De lobby is erop gericht dat de uitkomsten goede proposities voor de retail en onze leden oplevert.”

Reageer op dit artikel