artikel

Recyclen elektrische fietsen verplicht

Elektrische fietsen 2155

De EU-richtlijn WEEE geldt sinds 15 augustus 2018 ook voor elektrische fietsen. WEEE is de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, wat staat voor ‘Waste of Electrical and Electronic Equipment’. De richtlijn is omgezet in Nederlandse wetgeving via de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Naast elektrische fietsen valt ook losse fietsverlichting onder deze regeling.

Recyclen elektrische fietsen verplicht
Sinds 15 augustus 2018 vallen ook elektrische fietsen en losse fietsverlichting onder de WEEE-regeling, wat staat voor Waste of Electrical and Electronic Equipment. Foto Wecycle

Voor andere elektrische en elektronische apparatuur zoals fitnessapparatuur en fietscomputers was de regeling reeds van kracht. De regeling brengt verplichtingen met zich mee voor producenten en importeurs van elektrische fietsen. Volgens deze regeling zijn alle fietsfabrikanten en importeurs die e-bikes op de markt brengen vanaf 15 augustus 2018 verplicht te voldoen aan de verplichtingen voor rapportage, inzameling en recycling.

Verantwoordelijkheid bij producent

Producenten of importeurs van elektr(on)ische apparatuur zijn verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase. Dat houdt in: rapportage van e-bikes die zij op de Nederlandse markt zetten en de inzameling en verwerking van de e-bikes aan het einde van hun levensduur. De producenten of importeurs moeten ook de financiering voor de inzameling en verwerking regelen. Ze mogen daarbij zelf bepalen hoe ze hun wettelijke producentenverantwoordelijkheid invullen.

Retail speelt cruciale rol 

Net als bij de recycling van fietsaccu’s speelt het retailkanaal een cruciale rol in de inzameling en verwerking van elektrische fietsen. De retailer is immers de schakel tussen de e-bike bezitter (de consument), en de producent/importeur. Zo is er de wettelijke oud-voor-nieuw-regeling: bij aanschaf van een nieuwe e-bike mag de consument een oud exemplaar inleveren voor recycling bij de retailer.

In overleg met de sector zijn we bezig een plan te maken voor deze specifieke inzameling

Inzameltraject ligt nog niet vast

Hoe het traject van de inzameling van een complete e-bike of onderdelen daarvan die onder de Regeling vallen gaat gebeuren, is echter nog niet vastgelegd. Een woordvoerder van
WeCycle meldt dat veel grote producenten en importeurs van e-bikes zich inmiddels hebben aangemeld om hun verantwoordelijkheid via Wecycle in te vullen. “We zijn in overleg met de sector bezig een plan te maken voor deze specifieke inzameling. De bedoeling is dat voor 1 december 2018 zo’n plan klaarligt voor de sector.” Naast WeCycle is ook Weee Nederland actief in het inzamelen van elektr(on)isch afval. Onder meer Giant werkt met deze organisatie.

Merken aangemeld bij WeCycle

De bedrijven die zich bij WeCycle hebben aangemeld zijn:

 • Accell Nederland
 • Babboe
 • Elby Bike
 • Gazelle
 • Hartmobile
 • Lapierre
 • PEXCO
 • Prophete
 • Riese & Müller
 • Stevens
 • Winora-Staiger
 • Kruitbosch Zwolle
 • Merida Benelux
 • Stella Fietsen
Reageer op dit artikel