artikel

Accu nu het kwetsbaarste onderdeel van de elektrische fiets

Elektrische fietsen 5490

Waar een paar jaar geleden bij elektrische fietsen nog veel mis was met sensoren en connectoren, is vandaag de dag de accu veruit het kwetsbaarste onderdeel van de e-bike, waar je een hoop gezeur over kunt krijgen met klanten. Het is dus belangrijk om te weten in wat voor staat de e-bike accu verkeert. Een accutester is daarbij onmisbaar.

Accu nu het kwetsbaarste onderdeel van de elektrische fiets
E-bike accu oplaadpaal

Voor dealers is het essentieel dat ze de klant goed kunnen informeren over de status van de accu van zijn e-bike. Vooral als je een e-bike gaat inruilen, maar ook als er problemen zijn met de accu en die geen goede actieradius meer geeft. Klanten weten tegenwoordig zelf ook heel veel, en het getuigt van uw vakmanschap als dealer als u die klant extra informatie en het juiste advies kunt geven over zijn accu.

Accu’s zijn complex

Dat accu’s ingewikkelde materie zijn, komt doordat het om een uitgebalanceerde chemische reactie gaat. In een accu, ondanks een uitgebreide kwaliteitscheck, kan het voorkomen dat er toch 1 of 2 cellen slecht zijn. Daarmee wordt de werking van de complete accu meteen een stuk minder. Vervanging van zo’n cel door een accu reparatiebedrijf betekent niet dat de accu weer zijn volledige capaciteit terugkrijgt. De overige cellen worden hierdoor extra belast en de volledige 100% wordt nooit meer gehaald.

Kennis op peil houden

Kennis over accu’s is essentieel voor de dealer. Accu’s kunnen een hoop gedoe met zich meebrengen en het inruilen van een e-bike is een uitdaging vanwege de accu. De accu is de ‘tank’ van de e-bike. Hoe vol kan de tank nog worden en hoe vaak kun je nog tanken? Dit zijn vragen die bij de verkoop van een tweedehands e-bike cruciaal zijn en correct beantwoord moeten worden. Om te weten hoe goed een accu nog is, begin je met te onderzoeken of die nog spanning heeft. Daarvoor heb je kennis van werken met een multimeter nodig en van stroomcircuits. Checken of de lader het nog doet, is stap 2.

Accutester noodzaak

Zij deze controlestappen gedaan, dan is het zaak om te weten te komen of de accu nog goed is. Daarbij is een accutester nodig. Er zijn verschillende testers op de markt. Het grootste verschil tussen testers is de mate van complexiteit van de test. Die varieert van een simpele, snelle test, tot een langdurige die veel meer informatie geeft. A-merken ondersteunen het uitlezen van de accu, maar er zijn ook e-bikes op de markt zonder software. Bij deze e-bikes is het extra van belang om de status van de fiets in de werkplaats te checken, en een accutest is een goede graadmeter.

Een tester kan een e-bike accu nooit kapot maken!

Simpele of complexe test?

Er zijn verschillende niveaus van testen te onderscheiden, oplopend is complexiteit:

Sneltest. Hierbij wordt de accu enkel op spanning getest. De accu wordt gedurende een korte tijd flink belast. Vervolgens meet je het spanningsverschil. Hiermee kan de interne

e-bike accu

Stroommeting e-bike accu

weerstand van de accu berekend worden. Dit geeft een soort voor indicatie van de status van de accu, maar geeft geen compleet beeld van die status. Deze test kan alleen een afkeur bevestigen maar kan geen garantie geven dat accu goed is.

Capaciteitsmeting of langere test. Dit is een capaciteitsmeting waarbij de accu leeg wordt getrokken alsof de fietser daadwerkelijk het maximale aantal kilometers ermee fietst. Dit geeft informatie over wat de accu nog aan kan en of er cellen slecht of kapot zijn.

Capaciteitsmeting met instelbare belasting. Zelfde test als de capaciteitsmeting, maar met instelbare functie hoe de fietser fietst. Een functionaliteit erbij dus, met de test alsof de accu wordt gebruikt bij tegenwind of bergopwaarts. Bij de huidige Li-ion accu’s is dit overbodig omdat de capaciteit vrijwel onafhankelijk is van de belasting.

Garantie op accu’s

Om de accu te retourneren aan de fabrikant voor garantie, is een gecombineerde meting van capaciteit en interne weerstand met behulp van een accutester een must. Dit geeft je een onderbouwd argument richting de leverancier als je de accu claimt voor garantie. E-bike leveranciers van A-merken kunnen de dealer helpen bij het uitlezen van de accu. Echter, deze systemen bepalen niet de capaciteit van de accu, hier is een accutester voor nodig. Deze merken geven ook een handleiding mee voor de manier van testen. Het merk ‘kijkt mee’ in het systeem zodra de e-bike aan de speciale uitlees-software wordt gekoppeld en kunnen zo zien of er cellen kapot zijn. Als dealer kun je dit teruggekoppeld krijgen. Ook is er software om de historie van de accu te bekijken. Heeft die bijvoorbeeld meerdere keren een diepteontlading gehad door foutief gebruik door de e-bike eigenaar, dan biedt dat ruimte om die eigenaar zelf voor een nieuwe accu te laten betalen. Bij meerdere diepteontladingen vervalt immers de garantie. Het uitlezen van het Battery Management System (BMS) van accusystemen is voorbehouden aan fietsfabrikanten.

E-bike accu op juiste manier opladen cruciaal

e-bike accu

E-bike accu oplaadpaal

Veel gaat fout met het opladen, leert de praktijk. Het laden wordt steeds complexer. Welke stekker moet waarin en in welke volgorde? De

e-bike accu mag niet vol worden weggelegd, maar opgeladen tot hooguit 70%. En minimaal eens in de 3 maanden moet de e-bike accu worden geladen. Dealers moeten hun klanten goed informeren over het opladen en over het feit dat een accu, ook bij niet gebruiken, slijt. Het op de juiste manier opladen van de accu heeft consequenties voor de garantie, dat moet de klant goed duidelijk zijn. Leveranciers leveren een accuhandleiding mee, zorg dat je als dealer zeker weet dat de klant deze informatie heeft gelezen en begrepen. Leg dit desnoods vast in een

ondertekende verklaring. Tegenwoordig staat deze informatie vaak ook op de accu zelf beschreven, om het de klant gemakkelijker te maken.

Hoe maak je je keuze voor een accutester?

Goede accutestapparatuur heeft een prijs tussen de € 500,- en € 1.000,-. Dat lijkt veel geld, maar je kunt er ook een verdienmodel van maken. Niet alleen doordat e-bike accu’s onderbouwd voor garantie teruggaan naar de leverancier en ook richting de klant beter is te beargumenteren waarom die zelf een nieuwe e-bike accu moet betalen, maar ook omdat je een goede test kunt uitvoeren voor iedereen die dat wil. Daar kun je reclame mee maken voor jezelf. Vraag geld voor een test, bijvoorbeeld € 25,-. Een volledige test duurt immers wel 3 à 4 uur. De investering heb je er dan nog sneller uit.

Welk testapparaat voor jou dan het geschiktst is, kun je bepalen aan de hand van de volgende vragen:

  • Welke merken voer ik? Check of de tester die je wilt aanschaffen jouw merken kan testen.
  • Welke communicatiekabels heb ik hiervoor nodig? Deze moet je aanschaffen buiten de accutester om en kosten dus extra geld.
  • Wil ik zelf mee kunnen kijken?
  • Wil ik er een uitdraai van kunnen maken voor de klant en de eigen administratie?
  • Kan ik met deze tester ook speed pedelecs testen? Accu’s van s-pedelecs worden veel sneller leeggetrokken, de tester moet dit aan kunnen.

E-bike accu ontwikkelingen

De laatste vraag, of de tester ook een speed pedelec kan testen, is best belangrijk. De speed pedelec is een relatief nieuw product dat steeds meer marktaandeel zal gaan innemen. Sowieso gaan de ontwikkelingen in de accu’s snel, en het is goed om te weten dat de tester die je aanschaft, niet na een jaar ‘outdatet’ is. Ontwikkeling in accutechnologie richt zich op 3 pijlers:

1 Energiedichtheid: cellen worden groter zodat ze meer energie kunnen opslaan (grotere actieradius), meer oplaadcycli aan kunnen, en minder vaak hoeven worden opgeladen (eens in 6 maanden ipv 3).

2 Vermogensdichtheid: ontwikkeling dat de cellen geschikt zijn voor een groter piekvermogen, onder meer voor speed pedelec en e-MTB.

3 Gewicht: door ‘slimmere’ cellen proberen de producenten het gewicht van accu’s steeds verder te verlagen en de omvang te verkleinen.

Met de huidige testers die op de markt zijn, kun je als dealer in elk geval een paar jaar vooruit.

Tips voor de dealers

· Schaf de testapparatuur aan die gecombineerd (capaciteit en interne weerstand) kan meten voor onderbouwde argumentatie richting leverancier en klant.

· Volg bij voorkeur een cursus voor het testen van e-bike accu’s.

· Een tester kan een e-bike accu nooit kapot maken!

· Goed laden is cruciaal. Leveranciers leveren een accuhandleiding mee, zorg dat je als dealer zeker weet dat de klant deze informatie heeft gelezen en begrepen en licht de informatie altijd mondeling toe.

· Verkoop extra garantie bij een e-bike. Dit vereist goed onderhoud. De fabrikant ‘kijkt mee’.

· Een e-bike accu die uit de garantie is, kun je ook vervangen door een e-bike accu van een white label. Let hierbij wel op: het systeem is geoptimaliseerd voor de e-bike accu van het merk. Ga je toch een white label merk e-bike accu aanschaffen, informeer je dan goed over de kwaliteit en garantievoorwaarden.

· Verzekeraars raden fietsenwinkels af om e-bike accu’s ’s nachts aan de lading te leggen.

· Hang aan je tweedehands e-bikes een grote informatiekaart met info over de actieradius. Bijvoorbeeld: oorspronkelijke actieradius 120 km, huidige 80 km. Eerlijkheid duurt het langst.

Accutester van BatteryTester

BatteryTester (voorheen Flamec) is de ontwikkelaar en producent van een accutester, onder meer voor elektrische fietsen. De accutester van BatteryTester is sinds een aantal jaren op de markt. De accutester van BatteryTester en wordt onder andere door bijvoorbeeld het bekende elektrische fietsenmerk Flyer uit Zwitserland afgenomen. De onderneming vermarkt zijn product in Nederland via de groothandel, onder andere Louis Verwimp en Rema Tip Top.

Nederlands fabricaat

 Bedrijven die veel kennis hebben op het gebied van heroplaadbare e-bike accu’s, de accurevisiebedrijven zoals Zuidewind en Accuworld,

e-bike accu

e-bike accu

zijn enthousiast over de accutester van BatteryTester. Als ontwikkelaar van de accutester is er in de loop der jaren veel kennis opgedaan over het testen van heroplaadbare e-bike accu’s. Deze tester is een in Nederland gefabriceerd product. BatteryTester is momenteel zijn

marketingactiviteiten aan het opzetten en verbeteren. De website www.batterytester wordt onder andere vernieuwd.

Gebruikers accutester ontzorgen

BatteryTester zet daarnaast een programma op waarmee ze klanten en gebruikers van de accutester een compleet aanbod kunnen doen waarbij ze geheel worden ontzorgd. Het gaat daarbij niet alleen om de verkoop van accutesters, maar ook om de ontwikkeling van nieuwe kabeldelen om zoveel mogelijk verschillende accusystemen te kunnen testen. Daarnaast biedt het service en onderhoud met helpdeskondersteuning en de mogelijkheid om trainingen te volgen.

Tekst Annemarie Visser I Foto’s Shutterstock JFsPic Factory, Flamec

Reageer op dit artikel