nieuws

Fietsersbond pleit voor betere fietsinfrastructuur

algemeen 750

Fietsersbond pleit voor betere fietsinfrastructuur

Fietsen is weer veiliger geworden, zegt de Fietsersbond. Maar op gebied van infrastructuur is een inhaalslag te maken.

Dat zegt de Fietsersbond naar aanleiding van de cijfers over verkeersongevallen over 2016. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft die bekendgemaakt.

Meer dodelijke ongevallen, maar minder risico

Uit de onderliggende cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat fietsen in Nederland nog veiliger geworden is. ‘”Het aantal verkeersdoden onder fietsers steeg weliswaar tot 189. maar bleef daarmee achter bij de groei van de fietskilometers. Het risico daalde”, concludeert de Fietsersbond.

Deze daling van het risico deed zich vooral voor bij de jongere fietsers. Verkeersdoden onder de fietsers vallen nog steeds met name in ongevallen met motorvoertuigen.

Daar waar het telefoongebruik op de fiets flink toe lijkt te nemen, is er weinig tot geen indicatie dat dit ook leidt tot extra ongevallen. “Zowel uit de cijfers als uit de tussenrapportage fietsongevallen van veiligheid.nl blijkt dat de rol van telefoongebruik bij verkeersongevallen relatief klein is. Slechts bij 1% van de verkeersongevallen van fietsers lijkt de telefoon een rol te spelen”, aldus de Fietsersbond.

Fietsersbond wil appen op de fiets verbieden

Toch steunt de bond minister Van Nieuwenhuizen van I&W in haar wens om appen op de fiets te verbieden. De Fietsersbond pleit voor een verplichte mobiliteitsmodus op iedere telefoon.  “Het gebruik van de smartphone in het verkeer is vaak gevaarlijk, maar niet specifiek bij fietsers.” aldus Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond. “We moeten dit oplossen voor alle mobiliteit.”

De mobiliteitsmodus is te vergelijken met de vliegmodus van de telefoon, er komen geen nieuwe berichten meer binnen zolang de telefoon zich sneller verplaatst dan op het tempo van een voetganger. Navigatie kan nog wel gebruikt worden. Eerder kwam KPN al met een slim fietsslot, om bellen op de fiets tegen te gaan.

‘Scheid auto- en fietsverkeer waar het kan’

Ouderen verdienen speciale aandacht, vindt de Fietsersbond. “Er is een toename van het aantal verkeersdoden onder de fietsers van 80 jaar en ouder. Om het voor de oudere fietser veiliger te maken, is een schaalsprong nodig in het fietsbeleid. Bij dodelijke fietsongevallen is vaak een auto betrokken. Je moet daarom auto- en fietsverkeer scheiden waar dat kan. Daarnaast is het verlagen van de snelheid naar 30 km/u een goede maatregel om te zorgen voor minder ongelukken. De ongelukken die dan nog gebeuren, zullen ook minder ernstig zijn.

Reageer op dit artikel