nieuws

BOVAG over fietsretail: winstgevendheid onder druk

algemeen

BOVAG over fietsretail: winstgevendheid onder druk

462 fietsondernemers hebben het BOVAG Relatie Onderzoek Dealer Importeur (RODI) volledig ingevuld. Een recordscore; bij het laatste onderzoek, gehouden in 2012, vulden 187 ondernemers de lijst met vragen en stellingen volledig in. De hoge respons lijkt een indicatie te zijn dat het dealerkanaal zijn relatie met de fietsleveranciers en -importeurs wil veranderen.

Aan de hand van de resultaten van het RODI is het Dealeradviesboek 2015 gemaakt. Een belangrijke rol speelt het BOVAG Dealerplatform, opgericht in 2013 in samenwerking met in eerste instantie Gazelle en later Accell Nederland. In mei dit jaar hebben zich ongeveer vijftig fietsondernemers verenigd in een merkoverstijgend platform. Zij zetten zich in voor een optimale samenwerking met fietsfabrikanten en een gezond verdienmodel voor de fietsretail. Het Dealerplatform heeft 10 aandachtspunten opgesteld die de samenwerking tussen dealer en fabrikant in algemene zin moeten verbeteren.

Trends in fietsretail

Door het RODI en in het Dealeradviesboek signaleert BOVAG een aantal trends in fietsretail. Aan de verkoopkant staat de verkoopprijs onder druk, door volumedruk en nieuwe verkoopkanalen die tot meer prijstransparantie hebben geleid. Verder constateert BOVAG dat de inkoopvoorwaarden regelmatig (eenzijdig) veranderen en dat dealercontracten steeds dikker worden en meer eisen opleggen aan de dealer.

RODI-resultaten in Tweewieler oktober

In Tweewieler magazine oktober wordt uitgebreid aandacht besteed aan de uitkomsten van het RODI en het BOVAG Dealeradviesboek Fiets. Bovendien komen in het hoofdinterview voorzitter Rob van Oosterhout en branchemanager Niels Hansen van BOVAG Fietsbedrijven uitgebreid aan het woord over de ontwikkelingen in de fietsretail.

Reageer op dit artikel