nieuws

Mobiliteit in Cijfers Tweewielers

algemeen

Mobiliteit in Cijfers Tweewielers
Volgens Mobiliteit in Cijfers Tweewielers 2014/2015 lag het percentage fietsen dat via een bedrijfsfietsenplan wordt aangeschaft vorig jaar slechts op 12 procent.

De 2014/2015-uitgave ‘Tweewielers’ van Mobiliteit in Cijfers is uit. Deze gezamenlijke uitgave van BOVAG en RAI Vereniging brengt de Nederlandse markt voor motorfietsen, fietsen en brom-/snorfietsen nauwkeurig in kaart, in deze editie tot en met het jaar 2013. Opvallend is dat volgens dit rapport het percentage fietsen dat via een bedrijfsfietsenplan wordt aangeschaft vorig jaar slechts op 12 procent lag.

Een paar opvallende punten uit het rapport ten aanzien van fietsen:

• Het percentage verkoop nieuwe fietsen met een verkoopprijs boven de € 900,- stijgt sinds 2010 flink. Dit wordt veroorzaakt door de opkomst van de duurdere e-bike. Deze stijging zet zich gestaag door in 2013. Bevond in 2010 21 procent van de nieuwverkopen zich boven dat bedrag, in 2013 is dat gestegen tot 30 procent.

• Het percentage fietsen dat via een bedrijfsfietsenplan wordt aangeschaft, wordt vaak geschat op 20 procent van de nieuwverkoop. Volgens Mobiliteit in Cijfers Tweewielers ligt dit percentage echter maar op 12 procent in 2013, en varieert in de jaren 2005-2012 tussen de 13 en 16 procent.

• Onlangs berichtten we op tweewieler.nl dat het fietsgebruik is toegenomen. Dat waren cijfers over 2014. Tot en met 2013 was van een echte stijging geen sprake. Het aantal kilometers per jaar per inwoner fluctueert van 2005 tot en met 2013 tussen de 850 en 950 kilometer.

Per jaar uitgebracht

Mobiliteit in Cijfers Tweewielers verschijnt, samen met Mobiliteit in Cijfers Auto’s, ieder jaar. Beide edities leveren goed onderbouwd cijfermateriaal dat onontbeerlijk is voor het maken van afgewogen beleidsbeslissingen.

Reageer op dit artikel