nieuws

Doek gevallen voor ‘fiets van de zaak

algemeen

Doek gevallen voor ‘fiets van de zaak
Staatsecretaris Wiebes ziet niets in het plan voor een alternatieve ‘fietsenregeling’ buiten de WKR om.

Staatsecretaris Wiebes ziet niets in het plan voor een alternatieve ‘fietsenregeling’ buiten de WKR om. In oktober hadden BOVAG, Fietsersbond, Natuur & Milieu en RAI Vereniging een dringende oproep gedaan aan de staatssecretaris om binnen het fiscale regime van de Werkkostenregeling (WKR) een vrijstelling voor de (bedrijfs)fiets te creëren.

Wiebes meldt dat de fiets gewoon de concurrentie aan moet gaan met de overige categorieën in de WKR. ‘Liberalen noemen dat keuzevrijheid en laten die keus liever over aan werkgevers en werknemers zelf,’ aldus een quote van Wiebes in het Financieele Dagblad. En stelt daarin verder dat ‘de fietsenregeling ‘geen werkgelegenheidsproject’ is voor de fietsenbranche.’ Nationale Fiets Projecten (NFP) meldt een run op de ‘fiets van de zaak’ en zegt dat de aanvragen in oktober met 60 procent zijn toegenomen.

Uitermate teleurstellend

Sacha Boedijn, secretaris RAI Vereniging Fietsen, is teleurgesteld. “Het doek lijkt nu definitief gevallen voor de bedrijfsfietsenregeling. Dat is uitermate teleurstellend. Samen met de BOVAG en de Fietsersbond hebben we de afgelopen tijd de noodklok geluid voor behoud van een fiscale stimulering van de fiets. Vorige week gaven álle Kamerfracties aan een belang aan fietsen en het stimuleren hiervan te hechten. Van links tot rechts. De fracties van de SP en GroenLinks dienden een amendement in waarmee beoogd wordt een separate bedrijfsfietsenregeling in stand te houden. Het amendement stelt voor om de zogenaamde vrije ruimte binnen de werkkostenregeling met 0,1 procentpunt te verlagen, zodat het bedrag dat hiermee bespaard wordt aangewend kan worden om de bedrijfsfietsenregeling in stand te houden.”

Geen oog voor voordelen fiets

Ze vervolgt: “De reactie van de staatssecretaris van Financiën is zoals gezegd teleurstellend en gaat voorbij aan de voordelen van fietsen en het belang van de regeling voor de Nederlandse fietsindustrie. Wat de fiets betreft gaf hij aan dat hij de werkkostenregeling als een geschikte instrument beschouwt en vindt dat deze regeling meer dan voldoende ruimte voor de fiets biedt.”

Wiebes neemt alternatief autobelastingplan wel over

In schril contrast met de verloren lobby voor een alternatief ‘fietsenplan’, staat het gegeven dat staatssecretaris Wiebes het alternatieve autobelastingplan 2016, aangedragen door een brede maatschappelijke coalitie, integraal heeft overgenomen. Dat heeft de VVD-bewindsman 3 november bekendgemaakt. Dit meldt BOVAGkrant. BOVAG maakt deel uit van de lobbycoalitie voor de auto. “We mogen spreken van een geweldig lobby-succes,” reageert BOVAG Bondsvoorzitter Bertho Eckhardt. “Mooi dat dit alternatieve plan voor 2016 op zo’n korte termijn met alle betrokkenen gerealiseerd kon worden. Met dit breed gedragen alternatief wordt de huidige marktverstoring opgeruimd.”

Eckhardt memoreert dat de politiek goed naar de branche heeft geluisterd. Het is jammer dat dit nog niet is gelukt voor een alternatief ‘fietsenplan’ buiten de WKR om. “BOVAG heeft de handdoek nog niet in de ring gegooid qua bedrijfsfiets,” stelt een strijdvaardige BOVAG persvoorlichter Paul de Waal. “We gaan door tot het bittere eind. De Tweede Kamer is nu aan zet en daar borrelt nog van alles. We geven niet op.”

Reageer op dit artikel