nieuws

Accell Group verkoopt fitness divisie

algemeen

Accell Group verkoopt fitness divisie
Steef Ploeger, algemeen directeur van Tunturi Fitness gaat mee over naar het nieuw opgerichte Tunturi New Fitness BV. – Foto Jo Beckendorff

Accell Group heeft afgelopen dinsdag overeenstemming bereikt over de verkoop van de fitnessactiviteiten aan een groep investeerders. “De fitnessactiviteiten waren te kleinschalig geworden”, stelt René Takens, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group in een eerste reactie.

“In de afgelopen jaren hebben we de fitnessorganisatie voortdurend aangepast aan de nog steeds uitdagende marktomstandigheden voor deze specifieke producten, waarbij het benodigde werkkapitaal flink is gereduceerd”, vervolgt René Takens.

“Daarmee is uiteindelijk de basis gecreëerd voor een overdracht van de activiteiten aan investeerders. Voor Accell Group waren de fitnessactiviteiten te kleinschalig geworden om onderdeel te laten blijven van de groep. Het is dan ook een goede zaak dat er nu investeerders bereid zijn de verkoop van fitnessapparatuur over te nemen en dat de transactie een beperkte invloed zal hebben op de resultaten van Accell Group.”

Het aankoopbedrag en wie de fitnessactiviteiten overgenomen hebben is niet bekend gemaakt.

Tunturi New Fitness BV

De activiteiten zullen zelfstandig worden voortgezet op de huidige locatie in Almere waar de onderneming is gevestigd. Hiervoor is de nieuwe onderneming Tunturi New Fitness BV opgericht. Deze zal onder leiding staan van Steef Ploeger, huidig algemeen directeur van Tunturi Fitness.

De overdracht van de activa en het personeel van Tunturi Fitness BV zal naar verwachting per 1 augustus 2014 plaatsvinden. Bij de overdracht van de activiteiten worden een aantal operationele verplichtingen afgekocht. Omdat het zwaartepunt van de omzet bij fitness in het tweede halfjaar ligt, zal Accell Group voorts een positieve bijdrage in het operationeel resultaat missen.

Het effect op het operationele resultaat van Accell Group en de afkoop van verplichtingen zullen samen naar verwachting niet meer bedragen dan € 1 miljoen. Daar staat tegenover dat de transactie een positief effect zal hebben op de kasstroom van Accell Group. De fitness omzet bedroeg in 2013 circa € 18 miljoen. Tunturi Fitness BV heeft 32 medewerkers. De overname heeft geen directe personele gevolgen.

Reageer op dit artikel