nieuws

Accell Group verwacht omzetgroei

algemeen

Accell Group verwacht omzetgroei
De reorganisatie in Nederland wordt in 2014 met de samenvoeging van de producties van Batavus en Sparta worden afgerond.

Accell Group verwacht op basis van de ontwikkelingen tot en met oktober in het tweede halfjaar een hogere omzet in alle productgroepen en in alle voor Accell Group belangrijke landen, zo blijkt uit de trading update die Accell vandaag uitgeeft. Ook over heel 2013 verwacht Accell Group zowel in totaal als op autonome basis een hogere omzet ten opzichte van 2012 in markten waarin de afzet stabiel tot licht dalend is.

Het bedrijfsresultaat (excl. reorganisatielasten) zal rond hetzelfde niveau uitkomen als in 2012. René Takens, CEO van Accell Group: “Op basis van de ontwikkelingen in de afgelopen maanden blijkt dat het fietsseizoen na de slechte omstandigheden in het voorjaar niet echt goed op gang is gekomen, ondanks dat het weer in de zomermaanden in de meeste landen goed was. Er is derhalve geen sprake van een materieel effect van inhaalverkopen en er werden aan het einde van het seizoen meer producten met korting verkocht dan verwacht. Het voorraadniveau is inmiddels weer genormaliseerd.”

Moeizaam seizoen

Volgens Takens worden veel order verschoven naar het voorjaar: “Doordat ook onze dealers de effecten ondervinden van een moeizaam seizoen, worden er thans in de voorverkopen ook minder fietsen van het nieuwe modeljaar afgezet; de orders worden door de dealers veelal verschoven naar het voorjaar. Desalniettemin zal de omzet van Accell Group ook in het tweede halfjaar toenemen, wat mede aantoont dat de onderliggende langere termijn trends van meer aandacht van consumenten voor mobiliteit, gezondheid en actieve sport ook in economisch mindere tijden structureel zijn. We verwachten dat de omzet over heel 2013 op autonome basis zal toenemen ten opzichte van 2012 terwijl de marges lager zullen uitkomen. Het bedrijfsresultaat op jaarbasis zal naar verwachting rond hetzelfde niveau uitkomen als in 2012.”

Reorganisatie Nederland

In het tweede halfjaar zullen een aantal bijzondere lasten worden genomen die verband houden met de reeds eerder dit jaar aangekondigde en ingezette reorganisaties in Nederland en Noord-Amerika. De reorganisaties lopen op schema. In Nederland zal in de loop van 2014 de samenvoeging van de producties van Batavus en Sparta worden afgerond. Eind juni 2013 is de productie van fietsen in Canada beëindigd en aan het einde van dit jaar zal de integratie van de bedrijven in de Verenigde Staten worden ingezet. De met de reorganisaties in Nederland en Noord-Amerika gemoeide reorganisatielasten bedragen in de tweede helft 2013 in totaal circa € 3 mln netto.

Verkoop e-bikes en sportieve fietsen goed

De verkopen van elektrische fietsen en innovatieve, sportieve fietsen blijven zich goed ontwikkelen, terwijl de verkopen van traditionele fietsen minder onder druk staan dan voorheen. De in september 2013 gepresenteerde nieuwe fietscollecties voor 2014 zijn volgens Accell door de dealers overwegend goed ontvangen. Accell Group verwacht veel van de innovaties die ze geïntroduceerd hebben op het gebied van elektrische fietsen en sportieve fietsen, zoals verschillende varianten van de speed pedelecs (tot 45 km/u) en de introductie van de elektrische SpartaMet.

2013 hogere omzet

Op basis van de geschetste ontwikkelingen en de huidige marktvooruitzichten verwacht Accell Group voor heel 2013 een hogere omzet waarbij de toegevoegde waarde op een relatief lager niveau zal liggen, met name door verleende kortingen. Het percentage van de operationele kosten ten opzichte van de omzet ligt op een vergelijkbaar niveau als in 2012. Het bedrijfsresultaat (excl. reorganisatielasten) zal naar verwachting uitkomen rond het niveau van 2012.

Nettowinst 2013 lager

De nettowinst voor geheel 2013 zal naar verwachting onder het niveau van vorig jaar liggen door hogere financieringslasten, relatief hogere belastingafdrachten en de genoemde reorganisatielasten in Nederland en Noord-Amerika. Op langere termijn verwacht Accell Group een continuering van de groei van omzet en resultaat. Door de verkopen met korting en de aanpassing van de planningen is het voorraadniveau inmiddels weer rond het niveau van 2012 terechtgekomen. Door de lager dan verwachte omzet dalen de handelsvorderingen ten opzichte van 2012. De handelscrediteuren zijn daarentegen ook lager, door de lagere productieplanningen. Het totale handelswerkkapitaal is gedaald ten opzichte van 2012.
Met inachtneming van de normale effecten die verband houden met het verloop van de seizoensmatige verkopen, zijn er in de afgelopen maanden geen significante wijzigingen opgetreden in de financiële structuur van Accell Group. Het seizoensmatige karakter van de activiteiten leidt er doorgaans toe dat de winst in het tweede halfjaar sterk lager is dan in het eerste halfjaar.
De middellange tot lange termijn vooruitzichten blijven positief. Er is een structureel goede vraag naar fietsen voor mobiliteit, gezondheid en actieve sport. Dit zal vooral de omzet van elektrische fietsen en sportieve fietsen in het hogere segment blijven stimuleren.

Reageer op dit artikel