nieuws

Halfords NL voor 1 euro verkocht

algemeen

Halfords NL voor 1 euro verkocht
Halfords Nederland BV heeft over het eerste halfjaar van 2013 een operationeel verlies geleden van 4 miljoen euro. Dit verlies neemt Macintosh voor zijn rekening. Daarnaast blijft Macintosh Retail Group financieel sterk betrokken bij Halfords.

De Macintosh Retail Group blijkt eind juni Halfords Nederland voor 1 euro van de hand te hebben gedaan. Dat maakt het beursgenoteerde Macintosh vandaag bekend in haar financieel halfjaarbericht.

De gespecialiseerde winkelketen in fietsen en auto- en fietsaccessoires met 137 filialen in Nederland en België is sinds 30 juni eigendom van Halfords Holding BV. Macintosh heeft alle aandelen voor € 1,- verkocht aan deze holding waarin het management van Halfords Nederland BV (algemeen directeur Peter Jan Stormmesand) voor 95% participeert. Macintosh Retail Group houdt een belang van 5% in Halfords Holding.

Operationeel verlies van 4 miljoen

Uit het halfjaarbericht van Macintosh blijkt verder dat Halfords Nederland BV over het eerste halfjaar van 2013 een operationeel verlies heeft geleden van 4 miljoen euro. Dit verlies neemt Macintosh voor zijn rekening. Daarnaast blijft Macintosh Retail Group financieel sterk betrokken bij Halfords.
Macintosh heeft leningen verstrekt aan Halfords Nederland voor een bedrag van € 9,5 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen achtergesteld, en een rekeningcourant faciliteit ter beschikking gesteld van maximaal € 2,0 miljoen. De leningen hebben een looptijd tot 31 december 2018; de rekening courantfaciliteit loopt op 30 juni 2014 af naar € 1,0 miljoen en eindigt op 30 juni 2015. Over alle leningen en opgenomen gelden ontvangt Macintosh een rente gelijk aan Euribor + 3%.

Zekerheden gesteld in vorm van verpanding van activa

Ter zekerheidstelling van deze leningen zijn door Halfords Nederland en Halfords Holding zekerheden gesteld, voornamelijk in de vorm van verpanding van activa. De leningen zijn opgenomen tegen marktwaarde, zijnde € 6,6 miljoen. Verder heeft Macintosh bedongen dat het aanspraak kan maken op 60% van de meerwaarde bij een eventuele toekomstige verkoop van de aandelen Halfords Holding en/of Halfords Nederland.

Bron: Macintosh

 

 

Reageer op dit artikel