nieuws

Reactie GfK: ‘Cijfers zijn gerelateerd aan 2012

algemeen

Reactie GfK: ‘Cijfers zijn gerelateerd aan 2012
GfK Retail&Technology Benelux, dat maandelijks cijfers over de marktontwikkelingen publiceert in Tweewieler, geeft een reactie op vragen vanuit de markt.

GfK Retail&Technology Benelux, dat maandelijks cijfers over de marktontwikkelingen publiceert in Tweewieler en op tweewieler.nl, reageert op vragen vanuit de markt. GfK: ‘Vanuit verschillende kanten bereiken ons vragen over de recent gerapporteerde positieve marktontwikkelingen in de fietsenverkopen zoals die zijn gepubliceerd. Over het algemeen wordt deze stijging in verkopen niet herkend.

GfK geeft aan dat er verschillende aspecten zijn die in de beoordeling van de huidige cijfers meespelen:

  • Er wordt in de markt gesproken over ‘te optimistische omzettrends in het GfK rapport’ ten opzichte van de eigen ervaring, ons is niet duidelijk of men dan spreekt over ‘inkoopomzet’ of daadwerkelijke ‘kassaomzet’, immers er kan sprake zijn van ontvoorrading;
  • GfK gaat altijd uit van verkopen in STUKS * prijs = omzet; veelal is die prijs afkomstig uit een assortimentsbestand waarin een adviesprijs of ‘going’ prijs wordt vermeld en niet de ‘betaalde’ prijs door de consument (afhankelijk van de manier waarop kortingen, inruil, accessoires, verzekering in de administratie worden verwerkt). Omzet is dus een minder ‘hard’ gegeven dan de verkochte aantallen;
  • De verkopen in januari en februari 2013 waren iets beter dan in 2012, maar deze maanden zijn nauwelijks representatief voor wat er in het hele jaar gebeurt als het verkopen aan de consument betreft;
  • Maart liet binnen de vakhandel een daling zien van 2%; april een stijging van 24% (stuks). Men realiseert zich misschien onvoldoende dat dit een percentage is ten opzichte van april 2012.  April 2012 was een dieptepunt in de verkopen. April 2013 is nog altijd 30% lager dan april 2011, dus zeker geen goede maand wat dat betreft. Over april 2012 schreven we destijds (citaat Tweewieler april 2012):
  • ‘Monitor Fietsenverkoop APRIL 2012: April doet wat ‘ie wil…. Een oud spreekwoord dat deze maand wel zeer van toepassing was op de ontwikkeling in de fietsenmarkt. Met een verkoopresultaat van -38% in de totale markt (in aantallen) ten opzichte van april 2011 is het de afgelopen maand droevig gesteld geweest. Zelfs ten opzichte van maart werd er 6% minder verkocht. Dat is heel opmerkelijk in de geschiedenis van het GfK fietsenpanel. Immers april is de opstart naar het hoogseizoen.’
  • Ook in het artikel van april 2013 wordt hiervan melding gemaakt.
  • Momenteel loopt het veldwerk van ons nieuwe structuuronderzoek om de winkelaantallen en omzetverhoudingen te actualiseren. Dit is met regelmaat noodzakelijk omdat de deelnemers aan de GfK steekproef in principe wat grotere winkels zijn dan gemiddeld omdat men dient te beschikken over een goed lopend winkelautomatiseringssysteem. Mogelijk is de xtrapolatie van die winkels te zwaar in relatie tot de rest van markt; dat wordt uitgezocht.

De geluiden uit de markt hebben onze maximale aandacht en wij stellen feedback enorm op prijs om de statistiek te ‘laten leven’. Mocht u intussen vragen of opmerkingen hebben, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ondergetekende of Niels van Steijn.

Met vriendelijke groet,

Patrick Langley

Reageer op dit artikel