nieuws

Accell reorganiseert ingrijpend in Nederland

algemeen

Accell reorganiseert ingrijpend in Nederland
René Takens, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group: “De verdere daling van de Nederlandse fietsmarkt noodzaakt ons tot een ingrijpender aanpassing van de organisatie in Nederland.”

Accell Group NV heeft afgelopen vrijdagavond bekend gemaakt ingrijpend te gaan reorganiseren in Nederland, waarbij een zestigtal banen geschrapt gaat worden.

De reorganisatie heeft Accell afgelopen februari al aangekondigd tijdens de presentatie van de jaarcijfers over 2012. Toen is daarbij gesteld dat bekeken zou worden hoe de samenwerking tussen de Nederlandse Accell Group bedrijven verder geïntensiveerd kan worden. Hierbij is ook gekeken in hoeverre activiteiten samengevoegd kunnen worden om onder andere de capaciteitsbenutting te verbeteren.

Sparta verhuist

Afgelopen vrijdagavond heeft Accell bekend gemaakt dat men voornemens is de productie van fietsen voor Batavus (Heerenveen) en Sparta (Apeldoorn) samen te voegen in Heerenveen. Verder zegt Accell in haar persbericht: “Bij Juncker Bike Parts zal geïnvesteerd worden in een compleet nieuw magazijnsysteem, waarbij de hele Juncker-organisatie zal verhuizen naar de vrij te komen ruimte in Apeldoorn. Ook de opslag en verzending van service- en garantieonderdelen voor Batavus, Koga en Sparta kan dan vanuit het nieuwe onderdelenmagazijn in Apeldoorn plaatsvinden.”

Zestig banen geschrapt

De reorganisatie zal ten koste gaan van een zestigtal banen. René Takens, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group: “De verdere daling van de Nederlandse fietsmarkt noodzaakt ons tot een ingrijpender aanpassing van de organisatie in Nederland. De samenvoeging van de productie-activiteiten van Batavus en Sparta zorgt ervoor dat we weer een acceptabele bezettingsgraad kunnen bereiken.”

Kostenbesparingen

De aanpassing van de Nederlandse organisatie, waar in totaal 595 medewerkers werkzaam zijn, zal gefaseerd plaatsvinden in de periode van augustus 2013 tot december 2014. Veder zegt Accell: “De herallocatie van de activiteiten in Nederland zal vanaf 2014 resulteren in structurele kostenbesparingen van € 2 tot € 3 miljoen op jaarbasis. De eenmalige kosten die middels een voorziening ten laste van het resultaat over 2013 zullen worden gebracht, zullen naar verwachting niet hoger zijn dan de besparingen op jaarbasis.”

Reageer op dit artikel