nieuws

Bedrijfsfietsenregeling blijft tot 1 januari 2015

algemeen

Bedrijfsfietsenregeling blijft tot 1 januari 2015
Van staatssecretaris van Financiën Frans Weekers mogen werkgevers nog kiezen tussen WKR en overige fiscale regelingen zoals de bedrijfsfietsenregeling tot 1 januari 2015 in plaats van 1 januari 2014.

De Werkkostenregeling, kortweg WKR, staat hoog op de Haagse agenda. Donderdag 7 maart heeft staatssecretaris van Financiën Frans Weekers een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aanstuurt op vereenvoudiging van de WKR. Ook verlengt hij de keuze voor werkgevers tussen WKR en overige fiscale regelingen zoals de bedrijfsfietsenregeling met een jaar, tot 1 januari 2015.

Reden voor de verlenging van de ‘proefperiode WKR’ naast bestaande regelingen is dat de beeldvorming over de WKR niet positief te noemen is, zoals Weekers meldt in zijn brief. In 2012 is 10% van de werkgevers overgegaan op de WKR en inmiddels is dit mondjesmaat toegenomen tot een kleine 20%. De WKR komt er kortweg op neer dat 1,5% van de totale loonsom onbelast mag worden besteed aan secundaire arbeidsvoorwaarden, denk aan een laptop, tablet, kerstpakket, of fiets.

0-waardering bedrijfsfiets

Brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG zijn al sinds het ingaan van de WKR op 1 januari 2011 aan het lobbyen om voor de fiets een uitzondering te maken binnen de WKR. Paul de Waal, woordvoerder BOVAG: “In de WKR telt alles mee, van kerstpakket tot fiets. Dan zit je al snel aan het maximum van 1,5% van de loonsom. Wij pleiten voor een 0-waardering van de bedrijfsfiets binnen de WKR. Dit is een status aparte die wel vaker wordt toegepast binnen fiscale regelingen. De bedrijfsfiets telt dan niet mee voor de WKR.”

De Waal ziet verlenging van de bestaande fiscale regelingen naast de WKR als een lobbysucces van BOVAG. “Helaas denken wij niet dat van uitstel afstel komt, maar we hebben wel een jaar extra om zaken aangaande de WKR goed te regelen en door te gaan met onze lobby voor een status aparte voor de fiets. Voor tweewielerondernemers betekent dit dat ze nog een jaar langer kunnen werken met bedrijfsfietsenplannen, en langer tijd hebben om na te denken over alternatieven.”

Criteria en administratieve knelpunten onder de loep

Om het overgaan door werkgevers op de WKR te stimuleren, wil Weekers op twee fronten aanpassingen. De eerste is vereenvoudiging door het werkplekcriterium in de oorspronkelijke regeling te vervangen door een algemener criterium. Weekers wil hiervoor het noodzakelijkheidscriterium hanteren, datgene wat voor een werknemer noodzakelijk is om zijn werk naar behoren te doen, zou niet tot het loon moeten behoren, ook al heeft de werknemer er ook een privévoordeel van.

Het tweede punt is oplossingen te vinden voor de administratieve knelpunten in de WKR. Uit het overleg met MKB Nederland blijkt dat er knelpunten zijn in het afrekensysteem en de toepassing van de regeling op concernniveau. Om deze twee aanpassingen door te kunnen voeren, wil Weekers dus meer tijd, tot 1 januari 2015.

Reageer op dit artikel