nieuws

Cookies en Tweewieler.nl

algemeen

Cookies en Tweewieler.nl
Per 1 januari 2013 kunnen bezoekers van tweewieler.nl te maken krijgen met de vraag om toestemming voor het plaatsen van een cookie in uw browser. Deze vraag heeft alles te maken met de nieuwe Europese 'cookiewet' die in Nederland zeer streng wordt uitgelegd en waaraan Tweewieler uitgever Reed Business Media natuurlijk dient te voldoen.

Het kan zijn dat u als bezoeker van de site van Tweewieler met ingang van 2013 te maken krijgt met de vraag om toestemming voor het plaatsen van een cookie in uw browser. Deze vraag heeft alles te maken met de nieuwe Europese ‘cookiewet’ die in Nederland zeer streng wordt uitgelegd en waaraan Tweewieler uitgever Reed Business Media natuurlijk dient te voldoen.

Deze nieuwe cookiewet kan tot gevolg hebben dat u geen toegang meer heeft tot de site van Tweewieler. Dat heeft te maken met het feit dat bezoekers van www.tweewieler.nl toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Doet u dit niet; geeft u die toestemming niet, dan kan het zijn dat u de toegang tot tweewieler.nl wordt geweigerd.

Cookies zijn veilig voor uw computer; kunnen geen virussen dragen en kunnen geen foute software installeren op uw computer. Cookies worden uitsluitend gebruikt voor het volgen van bezoekers op websites en hun ‘gebruik’ vast te leggen. Cookies registreren welke berichten u aanklikt, welke web pagina’s u bezoekt, hoe lang u de site bezoekt en dergelijke. Met het oog op de privacy heeft de Nederlandse Telecom Autoriteit Opta besloten om alle Nederlandse websites wettelijk voor te schrijven toestemming te vragen aan bezoekers voor het gebruik van cookies.

We hebben uw toestemming nodig!
Dit alles betekent dat wij vanaf januari 2013 expliciete toestemming vragen aan bezoekers van de site van Tweewieler voor het plaatsen van cookies in hun browsers. Indien bezoekers de cookies niet accepteren, dan kan de toegang tot tweewieler.nl geweigerd worden. Daarmee kunnen deze bezoekers dus geen gebruik meer maken van de nieuwsservice van Tweewieler; hebben ze geen inzicht meer in marktcijfers en alle ander actuele ontwikkelingen binnen de (brom)fietssector.

Het zal duidelijk zijn dat wij u aanbevelen ons toestemming te verlenen tot het gebruik van de cookies.

Reageer op dit artikel