nieuws

Green Deal Fiets ondertekend

algemeen

Green Deal Fiets ondertekend
Op het Nationaal Fietscongres in Amersfoort ondertekenden het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met RAI Vereniging, BOVAG, ANWB, Fietsersbond en Natuur en Milieu gezamenlijk de Green Deal Fiets.

De Green Deal Fiets is dinsdag tijdens het Nationaal Fietscongres ondertekend. Doel is meer Nederlanders op de fiets naar het werk te laten gaan. Concreet moet het aandeel van de fiets in het woon-werkverkeer in tien jaar van 25 naar 30 procent stijgen. De Green Deal Fiets is ondertekend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met RAI Vereniging, BOVAG, ANWB, Fietsersbond en Natuur & Milieu.

De Green Deal Fiets bevat zeven acties die het fietsgebruik in het woon-werkverkeer stimuleren als duurzaam alternatief voor de auto. Om de groei van het woon-werkverkeer met twintig procent te stimuleren, wordt onder meer ingezet op:

  • de uitbreiding van snelfietsroutes;
  • stimulering van Park en Bike;
  • ondersteuning van bedrijven die het fietsen naar het werk willen introduceren (bijvoorbeeld in leasecontracten);
  • pilots gebaseerd op bewonersinitiatieven.

Taskforce Green Deal

Om de in de Green Deal genoemde acties uit te voeren richten de maatschappelijke organisaties een taskforce op. Deze taskforce koppelt acties aan de doelstelling en voorziet in cijfers en onderbouwing. Ook zal de taskforce de resultaten van de acties genoemd in de Green Deal monitoren. De Green Deal Fiets duurt tot en met 2015 en sluit naadloos aan bij het kabinetsbeleid met betrekking tot Beter Benutten.

Op het Nationaal Fietscongres, dat door zo’n honderd beleidsmedewerkers van overheden en andere belanghebbenden werd bijgewoond, werd onder meer gesproken over de ontwikkeling van het product e-bike, ontwikkelingen in gebruik van e-bikes en ontwikkelingen in gemeentelijk beleid ten aanzien van e-bikes. Ook lag het Handboek e-bikes GoPedelec! voor de deelnemers klaar, een handig naslagwerk dat zeker ook voor fietshandelaren nuttige informatie bevat.

Reageer op dit artikel