nieuws

Fietsgebruik stijgt door forensentaks

algemeen

Fietsgebruik stijgt door forensentaks
De invoering van de forensentaks gaat automobilisten en treinreizigers veel geld kosten, de fiets kan uitkomst bieden.

Er is gelukkig één belastingmaatregel die gunstig zal uitpakken voor de fietssector: de forensentaks. Een recent gehouden onderzoek wijst uit dat met de invoering van deze taks het gebruik van fietsen flink zal toenemen. Overigens lijkt de forensentaks alweer van de baan nu VVD en PVDA een alternatief hebben bedacht.

Het onderzoek is gehouden in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Berekeningen in het kader van dit onderzoek wijzen uit dat met de invoering van de forensentaks het autogebruik met 10% daalt terwijl het reizen met de trein met 6 tot 9% zal afnemen.

Goedkopere wijze van vervoer
Voor dit onderzoek zijn 4.500 mensen ondervraagd. Bijna een derde deel van de ondervraagden geeft aan dat met het belasten van de woon-werkvergoeding zij op zoek zullen gaan naar een goedkopere wijze van vervoer van en naar het werk. Meer gebruik van de fiets staat daarbij voorop.

Kosten
De invoering van de forensentaks in 2013 zou automobilisten bijna 1.000 euro per jaar gaan kosten. Treinreizigers en vooral zij die in de eerste klas reizen, zijn nog veel meer kwijt: ruim 1.600 euro. De ANWB heeft al opgeroepen deze taks niet in te gaan voeren. De taks maakt deel uit van de huidige coalitie-onderhandelingen tussen VVD en PvdA.

VVD en PvdA hebben op 1 oktober een akkoord bereikt over de manier waarop ze de forensentaks – en de langstudeerboete –  gaan schrappen.

Reageer op dit artikel