nieuws

Politiek zet fiets weer op de agenda

algemeen

Politiek zet fiets weer op de agenda
Het Binnenhof in Den Haag. (Foto: Ruud Taal, ANP)

Bijna alle politieke partijen hebben in hun programma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september passages over de fiets en het fietsbeleid opgenomen. Dat blijkt uit een overzicht dat de Fietsersbond heeft gemaakt. Ten opzichte van twee jaar geleden is er volgens de bond duidelijk sprake van meer aandacht voor de fiets.

In de diverse partijprogramma’s worden verschillende aspecten van het fietsbeleid genoemd. De fiets lijkt daarmee als thema binnen het nationale mobiliteitsbeleid terug op de agenda.

In de afgelopen periode was de regering juist van mening dat het fietsbeleid geen zaak van het Rijk meer zou moeten zijn en volledig zou kunnen worden overgelaten aan gemeenten en provincies. Alleen de PVV wijdt in het partijprogramma geen woord aan de fiets.

50 procent minder doden
Zowel SP als GroenLinks pleiten voor meer financiële middelen voor fietsinfrastructuur. De ChristenUnie noemt een duidelijk streefcijfer en wil 25 procent meer fietsgebruik en 50 procent minder dodelijke slachtoffers. CDA, ChristenUnie, GroenLinks en SGP willen uitbreiding van het aantal snelfietspaden. Uitbreiden van fietsparkeervoorzieningen, met name bij stations, wordt genoemd door ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en SP.

Verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers komt voor in de programma’s van ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en SP. Bestrijden van overlast van brommers en snorfietsen wordt genoemd door ChristenUnie, GroenLinks en PvdA. Het tegengaan van barrièrevorming krijgt aandacht van GroenLinks en SP.

Reageer op dit artikel