nieuws

Politiek geeft geen antwoord op mobiliteitsvraagstuk

algemeen

Politiek geeft geen antwoord op mobiliteitsvraagstuk
Verkiezingsprogramma's mobiliteitsvraagstuk

AMSTERDAM – De conceptverkiezingsprogramma’s die tot dusver bekend zijn gemaakt, geven geen volledig antwoord op mobiliteitsvraagstukken van de toekomst. Dat is de conclusie van RAI Vereniging na analyse van de verschillende programma’s. Een aantal programma’s bevat toekomstgerichte elementen als het om mobiliteit gaat, maar een brede integrale visie ontbreekt vooralsnog.

Geen van de tot nu toe bekendgemaakte programma’s zet in op brede, aaneengesloten ketenmobiliteit. Dit is wel vereist om ervoor te zorgen dat reizigers op ieder moment het voor hen meest voor de hand liggende vervoersmiddel kiezen en zo dus optimaal ‘slim’ reizen.

 

Weinig  oog voor elektrisch

Daarnaast is er nagenoeg geen oog voor nieuwe technieken die mobiliteit verduurzamen. Slechts een enkele partij noemt elektrisch rijden, terwijl geen van de partijen voorsorteert op ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld waterstof of groen gas.

 

Om de mobiliteit in de toekomst optimaal te verduurzamen zullen al deze technieken naast elkaar nodig zijn, een situatie waar je nu al naar toe moet werken. Andere landen denken reeds na over bijvoorbeeld een laadinfrastructuur voor waterstof, in Nederland lijkt geen van de partijen hier nog mee bezig.

 

Ook hebben de partijen weinig oog voor de noodzaak tot bouwen om transport ook in de toekomst mogelijk te maken. Men lijkt te kiezen voor de mainports, maar de (weg)ontsluiting hiervan wordt nergens genoemd. Terwijl alle partijen inzetten op economische groei, iets wat per definitie extra mobiliteit met zich meebrengt en dus vraagt om extra wegcapaciteit.

 

Betalen naar gebruik

Positief is dat er zich een steeds breder draagvlak ontwikkelt voor een systeem van betalen naar gebruik. RAI Vereniging heeft zich hier het afgelopen decennium steeds voor ingezet en constateert nu dat er, ondanks het eerder mislukken van de introductie, een breed draagvlak is voor een nieuwe poging. Ook de cruciale rol die de fiets in veel programma’s toebedeeld krijgt, stemt tot tevredenheid bij de industrie.

 

“Om nog verdere stappen te zetten op het gebied van duurzame mobiliteit zullen we alle vervoersmiddelen en technieken naast elkaar nodig hebben. Dit vraagt om een brede, integrale visie en vooralsnog missen wij deze. Wij blijven aandringen op en meedenken over optimale antwoorden voor toekomstige vraagstukken,” aldus Olaf de Bruijn, directeur van RAI Vereniging.

Reageer op dit artikel