nieuws

GfK: Fietsverkoop schiet in december 2011 omhoog

algemeen

GfK: Fietsverkoop schiet in december 2011 omhoog

December is traditioneel voor veel fietsenwinkels de maand van de vuurwerkverkoop. Maar niet alleen het vuurwerk heeft gezorgd voor ‘vuurwerk.’ De verkopen van fietsen schoten als een komeet omhoog! De verkopen lagen maar liefst 38% hoger dan in 2010.

 

December is traditioneel voor veel fietsenwinkels de maand van de vuurwerkverkoop. Maar niet alleen het vuurwerk heeft gezorgd voor ‘vuurwerk.’ De verkopen van fietsen schoten als een komeet omhoog! De verkopen lagen maar liefst 38% hoger dan in 2010.

Met een index van 138 lagen de verkopen in december 2011 dus 38% hoger dan het jaar ervoor. Omdat de gemiddelde prijs met een index van 103 ook nog licht steeg, sloot de omzet af met een index van 141 voor de totale markt en 140 voor de speciaalzaken.

Stijging geen gevolg van uitverkoop

Daaruit blijkt dat de stijging niet het directe gevolg was van de uitverkoop van oudere modellen tegen lage prijzen. Deze ontwikkeling lijkt dus spectaculair, maar verdient een nadere analyse.

Ten eerste: is dit een inhaaleffect na een teleurstellend verlopen zomer? Nee, helaas is het dat niet. Het jaar 2011 sluit voor de totale markt af met een daling in verkopen van 4% (stuks) en -1% in omzet. Procentueel gezien zijn de bouwmarkten de winnaars in de markt: zij zagen de verkopen van fietsen in 2011 met 13% stijgen.

Succes bouwmarkten betrekkelijk

Het is gemakkelijk om met een hoog percentage te stijgen als je van een laag niveau afkomt. Het marktaandeel van de bouwmarkten is met dit succes niet verder gekomen dan 5% in stuks en 1% in omzet. Alle succes is dus betrekkelijk.

Dat geldt echter ook voor december 2011. Kijken we naar deze maand in historisch perspectief, dan zien we dat 2011 eindelijk weer een beetje terugkomt op het niveau dat het zo’n vier jaar geleden nog had. De grafieken laten het zien: de index in december 2009 staat op 77 (dus -23% ten opzichte van 2008). In 2010 was de stand 92 (dus weer -8% lager dan de -23% die er al stond voor 2009).

Terug op het niveau van 2007

Met die 138, wat voor nu spectaculair is, betekent in feite dat handel ongeveer terug is op het niveau van 2007. Het is moeilijk te zeggen of het milde weer hieraan bijgedragen heeft. Het belang van de decembermaand in de totale jaarverkopen is natuurlijk gering, maar de stijgende trend is wel een goed signaal voor 2012. De consument is nog zeker bereid een fiets te kopen. Laten we daar optimaal gebruik van maken.

Reageer op dit artikel