nieuws

Accell Groep scoort prima resultaat in 2011

algemeen

Accell Groep scoort prima resultaat in 2011

Accell Group N.V. heeft in 2011 een stijging van de omzet en nettowinst gerealiseerd. De omzet steeg met 9% naar € 628,5 miljoen (2010: € 577,2 miljoen), onder andere dankzij de stijgende verkoop. Mede door een per saldo positieve bijdrage uit incidentele posten, steeg de nettowinst over 2011 met…

 

Heerenveen – Accell Group N.V. heeft in 2011 een stijging van de omzet en nettowinst gerealiseerd. De omzet steeg met 9% naar € 628,5 miljoen (2010: € 577,2 miljoen), onder andere dankzij de stijgende verkoop. Mede door een per saldo positieve bijdrage uit incidentele posten, steeg de nettowinst over 2011 met 11% naar € 40,3 miljoen (2010: € 36,4 miljoen).

René Takens, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group: “Gezien de huidige economische omstandigheden, waarbij consumenten terughoudend zijn met grotere uitgaven, zijn wij tevreden met de behaalde resultaten.”

“De elektrische fiets blijft in Nederland en het buitenland (met name in Duitsland) aan populariteit winnen en dankzij de gestegen omzet beslaat dit segment nu 31% van de totale omzet van fietsen binnen Accell Group.”

‘Gezonde groei in omzet onderdelen en accessoires’
“Daarnaast laten de omzet en het resultaat van de fietsonderdelen en accessoires een gezonde groei zien. Hier zien we dat met het uitstellen van de aankoop van een nieuwe fiets consumenten overgaan tot onderhoud van de bestaande fiets. Naast een lagere belastingdruk had de boekwinst van € 16 miljoen op de verkoop van ons aandeel van 22% in het beursgenoteerde Derby Cycle een positief effect op de nettowinst. Dit effect werd helaas voor een belangrijk deel tenietgedaan door de definitieve uitspraak in een al meer dan 10 jaar slepende NMa-procedure.”

“Fietsen zal naar onze verwachting in de komende jaren onverminderd populair blijven en de fiets wordt voor consumenten en met name onder jongeren steeds meer een lifestyle product. Wij spelen in op deze internationale trend. Met investeringen in onze sterke merken, innovaties, design en de spreiding over geografische gebieden kunnen we bovendien snel reageren op veranderingen in de markt. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, gaan we voor 2012 dan ook uit van een verdere stijging van omzet en het netto operationeel resultaat, aldus René Takens.

Marges onder druk door extra korting
In 2011 is de omzet van Accell Group met 9% gestegen. Zowel autonoom en als gevolg van acquisities nam de omzet toe. De omzet bij fietsen steeg met 9% en de verkoop van fietsonderdelen en accessoires nam met 15% toe. Het fietsseizoen begon vroeg in het voorjaar, maar door het slechte zomerweer verschoven de verkopen tot na het seizoen. Hierdoor moest er extra korting worden gegeven, waardoor de marge onder druk kwam te staan in het tweede halfjaar.

De integratie van Accell Bisiklet (Turkije) en het 50% belang in Atala (Italië) is begin 2011 afgerond. In juni is Vartex, een kleinere distributeur van fietsen en fietsonderdelen in Zweden, overgenomen. In november werd overeenstemming bereikt over de overname van Van Nicholas, een Nederlandse nichespeler in titanium fietsen voor het high-end segment en in december werd overeenstemming bereikt over overname van Currie Technologies, een belangrijke aanbieder in Noord-Amerika van elektrische fietsen en e-steps (mini e-scooters).

Boete NMa bijna gehalveerd
Na ruim 10 jaar kwam in september de definitieve uitspraak van een door de NMa aangespannen procedure inzake een vermeende overtreding door een aantal fietsproducenten. De boete werd bijna gehalveerd naar € 6,9 miljoen (excl. rente van € 2,6 miljoen), waarvan € 4,6 miljoen reeds in 2007 was voorzien. Het 22%-belang dat Accell Group in 2011 opbouwde in Derby Cycle AG werd bij openbaar bod –op alle aandelen van Derby Cycle Werke AG– in oktober verkocht en leverde een boekwinst op van € 16 miljoen.

In het segment fietsen/fietsonderdelen & accessoires steeg de omzet in 2011 met 11% naar € 607,6 miljoen (2010: € 548,7 miljoen). Door de acquisitie van het Turkse Accell Bisiklet en het Zweedse Vartex steeg het aantal verkochte fietsen naar 1.115.000 (2010: 949.000). De gemiddelde prijs daalde door de toevoeging van goedkopere fietsen (m.n. vanuit Accell Bisiklet) naar € 417 (2010: € 449); op autonome basis steeg de gemiddelde prijs. De verkoop van elektrische fietsen nam met 21% toe en bedraagt inmiddels 31% van de totale fietsenomzet. De omzet van sportieve fietsen nam met 23% toe. Het segmentresultaat is € 52,8 miljoen (2010: € 55,5 miljoen).

Dalende omzet van fietsen in Nederland
De omzet van fietsen in Nederland daalde in 2011 in lijn met de markt, terwijl de omzet in fietsonderdelen & accessoires sterk steeg. Door de slechte zomer moesten met name in Nederland in het tweede halfjaar veel fietsen met korting worden verkocht, omdat deze niet voor het seizoenseinde in september verkocht waren. De markt is zwak door terughoudende consumentenbestedingen.

Begin 2012 werd Van Nicholas overgenomen, een nichespeler in titanium fietsen en frames voor het topsegment met een aantrekkelijke internationale groeipotentie.

Grootste stijging in Duitsland

De grootste stijging van de omzet vond plaats in Duitsland. De fietsenomzet steeg met 26% en de omzet van fietsonderdelen & accessoires met 16%. In Duitsland wordt fietsen vanuit de landelijke en regionale overheden sterk gepromoot en de elektrische fiets wint steeds meer terrein. De omvang van de verkopen in de totale Duitse markt bedraagt in 2011 inmiddels volgens schattingen 250.000 tot 300.000 elektrische fietsen. Door de stijging van het aantal verkochte elektrische fietsen steeg de gemiddelde prijs.

In Frankrijk daalde de omzet van de fietsenverkopen ten gevolge van een zwakke markt. De omzet van fietsonderdelen & accessoires in Frankrijk steeg in 2011 met 26%.

Stabiele omzet in de VS
De omzet in overige landen nam zowel binnen als buiten Europa toe. Door de toevoeging van Accell Bisiklet steeg de omzet in Turkije, Italië en Finland. Door de overname van Vartex nam de omzet in Zweden toe. De omzet fietsen en fietsonderdelen in de VS bleef stabiel, ondanks de onzekere economische omstandigheden. In december werd overeenstemming bereikt over de acquisitie van Currie Technologies, een belangrijke aanbieder van e-bikes en e-steps (mini e-scooters) in de VS. De overname is in januari 2012 afgerond.

De omzetten van fietsenverkoop door Accell Group in Azië blijven vooralsnog beperkt. De vraag naar fietsen in het hogere segment zal toenemen, mede als gevolg van de sterke welvaartsgroei in Azië. Dat is ook de reden waarom de eigen organisatie in de regio is versterkt.

De omzet in het fitness segment nam af tot € 21,0 miljoen (2010: €28,5 miljoen). Daarmee is het omzetaandeel van deze activiteiten gedaald naar 3%. Het segmentresultaat daalde naar € -1,4 miljoen (2010: € -0,4 miljoen) onder invloed van de omzetdaling.

Belangrijke financiële ontwikkelingen in 2011
In totaal steeg de omzet in 2011 met 9% naar € 628,5 miljoen. Autonoom was er sprake van een stijging met 4%. De toegevoegde waarde (netto omzet minus materiaalkosten en inbound transportkosten) als percentage van de omzet kwam uit op 33% (2010: 35%). De wijziging van de toegevoegde waarde hangt samen met de ontwikkelingen in met name het tweede halfjaar.

Onder invloed van een slechte zomer werden verkopen in een ongebruikelijke omvang doorgeschoven naar het najaar, waardoor producten uit de 2010/2011 collecties met meer dan normale korting verkocht werden. Ook de start van de levering van nieuwe producten voor het seizoen 2011/2012 liep hierdoor vertraging op, hetgeen een drukkende werking had op het percentage toegevoegde waarde. De absolute toegevoegde waarde steeg met 2% naar € 208,2 miljoen (2010: € 203,4 miljoen).

Omdat met de meeste leveranciers seizoensprijzen worden afgesproken en de valuta grotendeels per seizoen worden afgedekt, is de invloed van prijsstijgingen en -dalingen van grondstoffen en onderdelen gedurende het seizoen gering, maar merkbaar bij de vaststelling van de nieuwe seizoensprijzen.

Terughoudendheid consumenten blijft aan
Gelet op de macro-economische ontwikkelingen gaat Accell Group er vanuit dat de terughoudendheid van consumenten voor wat betreft grotere aankopen voorlopig aan zal aanhouden. Ook de dynamiek in de markt zal naar verwachting op een hoog niveau blijven. Net als de afgelopen jaren zullen er door het seizoen heen meer verschuivingen in de consumentenvraag optreden.

Omdat de merken dicht op hun markten opereren, kan Accell Group zich relatief snel aanpassen aan de wensen van de consument. De bereidheid van dealers om zelf voorraad op te bouwen blijft laag, omdat wordt uitgegaan van een goede beschikbaarheid bij de leverancier.

Accel Group blijft zoeken naar overnames
Accell Group zal ook in 2012 actief zoeken naar mogelijke overnames die passen binnen het profiel en de merkportfolio van de groep. Overnames moeten complementair zijn en op korte termijn waarde aan de groep toevoegen in termen van rendement en synergie.

De middellange tot lange termijn vooruitzichten blijven positief. Er is een structureel goede vraag naar fietsen voor mobiliteit, gezondheid en actieve sportbeoefening. Met name zal dit de omzet van elektrische fietsen en sportieve fietsen in het hogere segment blijven stimuleren. Op macroeconomisch gebied is de situatie in met Europa momenteel echter zeer onzeker.

Op basis van de bovengenoemde ontwikkelingen wordt voor 2012 een toename verwacht van omzet en het netto operationeel resultaat ten opzichte van 2011, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

Reageer op dit artikel