nieuws

Retailers non-food leveren in 2011 weer 76 procent van hun winst in

algemeen

Retailers non-food leveren in 2011 weer 76 procent van hun winst in

Uit algemeen onderzoek onder retailers in de non-foodsector blijkt dat dealers in de non-food sector dit jaar rekening moeten houden met een forse winstdaling. Volgens Alfa Retailadviseurs is de winst in het eerste halfjaar ten opzichte dezelfde periode in 2010 is de winst bij de winkelier met gemiddeld 76 procent gedaald.

HOEVELAKEN – Uit algemeen onderzoek onder retailers in de non-foodsector blijkt dat dealers in de non-food sector dit jaar rekening moeten houden met een forse winstdaling. Volgens Alfa Retailadviseurs is de winst in het eerste halfjaar ten opzichte dezelfde periode in 2010 is de winst bij de winkelier met gemiddeld 76 procent gedaald.

Retailers in de non-foodsector moeten er volgens Alfa Retailadviseurs na onderzoek onder retailers ook in 2011 rekening mee houden dat zij dit jaar opnieuw een fors deel aan winst moeten laten liggen. Ten opzichte van dezelfde periode in 2010 is de winst bij de winkelier met gemiddeld 76 procent gedaald. Alfa Retailadviseurs houdt zich bezig met accountancy, fiscale advisering en retailadvisering die zorgen voor een totaal advies aan retailondernemingen De branches sport, wonen, opticiens, media en mode zijn daarbij hun speerpunten.

2010 was al geen goed jaar in de non-foodsector maar het kan dus nog slechter, dat wijst onderzoek van Alfa Retailadviseurs uit. Alfa Retailadviseurs heeft benchmarkonderzoek gedaan onder alle retailklanten van Alfa Accountants en Adviseurs. In de eerste helft van 2010 noteerde nog 40% van de retailers een lichte omzetplus. In 2011 is dat percentage gedaald naar 20%. 80% van de winkels had te maken met een omzetdaling. De gemiddelde omzetdaling bedroeg 6,1%.
Vanwege de tegenvallende omzet wordt verhoudingsgewijs meer gewerkt met aanbiedingen en ook de uitverkoop is eerder gestart. Ook de omvang van de uitverkoopkorting is hoger dan gebruikelijk omdat ondernemers onverkochte seizoenscollecties moeten verkopen om hun najaarscollecties te kunnen betalen. Dat de brutowinstmarge onder druk staat is evident, ook al omdat de grondstofprijzen zoals die van katoen, aanzienlijk stijgen.

De bedrijfskosten stijgen met 0,2% licht. Als een niveau dieper wordt gekeken valt op dat vooral gesneden wordt in de personeelkosten (-1,4%) terwijl de verkoopkosten gemiddeld 9,6% hoger uitvallen dan in dezelfde periode in het voorafgaande jaar. Ondernemers kiezen dus voor meer acties met minder personeel. De overige kosten stijgen licht.
In de eerste helft van 2010 daalde het resultaat al substantieel. De winst in 2011 valt echter weer 76% lager uit dan die in de eerste helft van 2010. Vorig jaar was 30% van de winkels verliesgevend over het eerste half jaar. Dit jaar is het percentage verliesgevende winkels gestegen naar 43%.

Ondernemers zijn in 2011 zuiniger met hun privéonttrekkingen. De privéonttrekkingen zijn met ruim 21% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2011 maar ondanks deze besparingen teert 70% van de ondernemers in op hun vermogen.
Toch zijn een aantal retailers in staat om hun omzet en ook hun winst te vergroten. Ondernemers die omzetdalingen kennen, moeten meer dan ooit snel schakelen. Meer aandacht voor de commerciële slagkracht van de winkel is een eerste vereiste, net als kritisch zijn op de kosten, waaronder de inzet van personeel. Ook zal middels in- en verkoopplanning de omvang van de inkopen goed afgestemd te worden op de verwachte verkopen.

Reageer op dit artikel