nieuws

Moeder van Batavus, Sparta en Koga boekt prima halfjaarresultaat, maar niet in Nederland

algemeen

Moeder van Batavus, Sparta en Koga boekt prima halfjaarresultaat, maar niet in Nederland

HEERENVEEN – Accell Group NV, de moedermaatschappij van o.a. Batavus, Sparta en Koga, heeft in het eerste halfjaar van 2011 de omzet met 9% zien groeien en de nettowinst met 13%, zo meldde CEO Rene Takens (foto) vandaag. Tegenvaller bij dit resultaat zijn de prestaties op de thuismarkt. De omzet van de Accell bedrijven in Nederland is

HEERENVEEN – Accell Group NV, de moedermaatschappij van o.a. Batavus, Sparta en Koga, heeft in het eerste halfjaar van 2011 de omzet met 9% zien groeien en de nettowinst met 13%, zo meldde CEO Rene Takens (foto) vandaag. Tegenvaller bij dit resultaat zijn de prestaties op de thuismarkt. De omzet van de Accell bedrijven in Nederland is met 2% gedaald.

De Accell Groep ziet de omzet groeien tot € 373,0 miljoen (1e helft 2010: € 342,4 miljoen). De nettowinst is gestegen naar € 27,3 miljoen (1e helft 2010: € 24,1 miljoen).

Belangrijkste ontwikkelingen 1e helft 2011

In de eerste helft van 2011 is de omzet van Accell Group zowel autonoom en als gevolg van acquisitie gestegen. De totale omzet bij fietsen steeg 10% en de verkoop van fietsonderdelen en accessoires nam toe met 14%. Het fietsseizoen begon in veel landen vroeg maar zwakte af in juni door lagere consumentenbestedingen.

De integratie van Accell Bisiklet in Turkije en Atala (50%-belang) in Italië verloopt goed. In juni is Vartex, een kleinere distributeur van fietsen en fietsonderdelen & accessoires in Zweden overgenomen. De omzet van de in de afgelopen jaren afgeslankte fitnessdivisie daalde in het afgelopen halfjaar verder door gewijzigde distributiestructuren en lagere verkopen. De brutomarge bij alle productgroepen was goed.

Fietsen / fietsonderdelen & accessoires

In het segment fietsen / fietsonderdelen & accessoires steeg de omzet in de eerste helft van 2011 met 11% naar € 363,1 miljoen (1e helft 2010: € 328,1 miljoen). Door de acquisitie van Accell Bisiklet (Turkije) steeg het aantal verkochte fietsen naar 709.000 (1e helft 2010 ca. 580.000) en daalde de gemiddelde verkoopprijs naar € 410. Het segmentsresultaat steeg met bijna 9% naar € 45,0 miljoen (1e helft 2010: € 41,5 miljoen).

De verkopen van elektrische fietsen namen toe met 26% en de omzet van sportieve fietsen steeg met 14%. De verkopen van traditionele fietsen namen met 3% af. De autonome omzetgroei bij fietsen was 3% en bij fietsonderdelen & accessoires 14%.

De omzet van fietsen in Nederland daalde licht. Er werden minder traditionele fietsen verkocht maar dat werd met name gecompenseerd door een stijging van de verkoop van elektrische fietsen. De omzet van fietsonderdelen & accessoires ontwikkelde zich opnieuw positief.

In Duitsland nam de omzet in fietsen en fietsonderdelen met 18% toe. De verkopen van elektrische fietsen in Duitsland stegen ruim 50% vanwege een grote belangstelling in de markt voor deze producten. Ook de verkopen van innovatieve sportieve fietsen van Ghost, Hai Bike en Winora namen toe. De omzet van fietsonderdelen & accessoires in Duitsland bleef zich goed ontwikkelen.

De omzet van fietsen in Frankrijk nam licht af door grotere concurrentie en een licht dalende markt. De omzet van fietsonderdelen & accessoires in Frankrijk groeide sterk.

De omzet in andere landen steeg, zowel binnen als buiten Europa. Door de toevoeging van Accell Bisiklet steeg de omzet met name in Turkije, Finland en Italië. Ook de omzetten in België en Oostenrijk namen toe, terwijl de omzet in Spanje en het Verenigd Koninkrijk daalde. De omzet in Zuidoost-Azië steeg maar is nog beperkt.

De omzet bij SBS in Noord-Amerika daalde licht door een afname van de verkoop van fietsen. De omzet in fietsonderdelen nam hier verder toe. Als gevolg van wijzigingen in de valutakoersen had de omrekening naar euro’s een negatief effect van circa € 1 miljoen op de omzet.

Fitness

De omzet in dit kleine segment bedraagt nu nog € 10,1 miljoen (3% van totale Accell Group omzet, 1e helft 2010: € 14,3 miljoen). De omzetdaling werd veroorzaakt doordat de distributie in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gedurende 2010 is overgedragen aan derden-distributeurs terwijl dit daarvoor met eigen organisaties plaatsvond. De omzet aan deze nieuwe distributeurs is in 2011 aanzienlijk lager. De activiteiten in Noord-Amerika zijn in de eerste helft van 2011 verder afgebouwd. De fitnessactiviteit beschikt nu alleen nog over eigen distributeurs in de Benelux en Scandinavië. In overige landen wordt geleverd aan derden-distributeurs.

Vooruitzichten

De economische omstandigheden blijven ook voor de tweede helft van 2011 lastig te voorspellen. De producten van Accell Group staan sterk in de belangstelling van consumenten. Fietsen en fitnessen is leuk, makkelijk en gezond. Daarnaast is het gebruik van de fiets goedkoop. Veel nationale en regionale overheden binnen en buiten Europa stimuleren op dit moment het gebruik van de fiets als alternatief vervoersmiddel. Accell Group is ervan overtuigd dat er in de komende jaren meer gefietst en bewogen zal worden. Dit zal een positief effect hebben op de vraag naar fietsonderdelen en accessoires en ook op de vraag naar nieuwe fietsen en fitnessapparatuur.

Door verdere productontwikkeling en voortdurende aandacht zal de verkoop van elektrische fietsen blijven groeien. De bedrijven van Accell Group zijn naast marktleider op het gebied van elektrische fietsen eveneens een belangrijke speler in de markt voor hoogwaardige sportieve fietsen. De komende jaren zal deze positie verder worden uitgebouwd, waarbij de huidige positionering in het midden en hogere segment een sterk uitgangspunt is.

Op basis van de huidige marktvooruitzichten verwacht Accell Group een toename van het operationele resultaat (voor éénmalige baten en lasten zoals de extra reorganisatiekosten van de fitnessactiviteiten) in het tweede halfjaar ten opzichte van het tweede halfjaar 2010. Op basis hiervan handhaaft Accell Group de verwachting voor geheel 2011 van een verdere stijging van omzet en resultaat, verdere economische ontwikkelingen en onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

 

 

Reageer op dit artikel