nieuws

Ruim 3 miljoen euro voor promotie techniek op vmbo-scholen

algemeen

Ruim 3 miljoen euro voor promotie techniek op vmbo-scholen

TechniekTalent.nu en Platform Bèta Techniek investeren de komende vijf jaar bijna 3,4 miljoen euro in de promotie van techniek onder vmbo-leerlingen. Het bedrag zal worden gebruikt om de samenwerking tussen vmbo-scholen en het technisch bedrijfsleven binnen regionale ‘TechNet-kringen’ te stimuleren, om zo het techniekonderwijs en de loopbaanoriëntatie aantrekkelijker te maken en daarmee meer vmbo’ers te enthousiasmeren voor techniek.

WOERDEN – TechniekTalent.nu en Platform Bèta Techniek investeren de komende vijf jaar bijna 3,4 miljoen euro in de promotie van techniek onder vmbo-leerlingen. Het bedrag zal worden gebruikt om de samenwerking tussen vmbo-scholen en het technisch bedrijfsleven binnen regionale ‘TechNet-kringen’ te stimuleren, om zo het techniekonderwijs en de loopbaanoriëntatie aantrekkelijker te maken en daarmee meer vmbo’ers te enthousiasmeren voor techniek.

In de komende jaren zal een groot tekort ontstaan aan technische vakkrachten, omdat veel oudere werknemers met pensioen gaan. Al in 2008 hebben TechniekTalent.nu, het samenwerkingsverband van acht technische bedrijfstakken, en Platform Bèta Techniek gezamenlijk de handschoen opgepakt om samenwerking tussen scholen en bedrijven te bevorderen. Regionaal zijn door heel Nederland 115 zogenaamde TechNet-kringen opgezet. Inmiddels werken binnen deze kringen 1.906 bedrijven samen met 227 vmbo-scholen.

Het streven is om dit aantal in de komende jaren verder te verhogen tot 3.000 bedrijven en tenminste 300 vmbo-scholen en 30 mbo-scholen. TechniekTalent.nu investeert tot en met 2015 bijna 2,7 miljoen euro in TechNet en Platform Bèta Techniek 700.000 euro. Met deze gezamenlijke investering moet een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de instroom van vmbo-jongeren in het technisch onderwijs.

Jos Kleiboer, voorzitter van TechniekTalent.nu, is verheugd over het gezamenlijke investeringsplan, dat naar zijn mening hoogstnoodzakelijk is. Kleiboer: “Een groot aantal technische bedrijven heeft de komende jaren te maken met een stevige uitstroom van oudere werknemers. Mede daardoor krijgt het technisch bedrijfsleven de komende jaren met flinke personeelstekorten te maken. Dat biedt voor jongeren veel kansen op een baan. De wereld van techniek biedt een enorm breed en gevarieerd werkveld, met volop interessante, uitdagende én goedbetaalde banen. Werken in de techniek, betekent werken aan de toekomst van Nederland. Zonder techniek staat de wereld stil.”

Hans Corstjens, directeur van Platform Bèta Techniek: “Het kabinet heeft als één van de speerpunten het versterken van een hoogwaardige kenniseconomie van ons land. Als Platform Bèta Techniek zijn al onze activiteiten daarop gericht. Dat vraagt een gecoördineerde aanpak van basisonderwijs tot arbeidsmarkt. Met TechNet willen wij het vmbo-onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar brengen om gezamenlijk op te trekken. Die samenwerking staat ook centraal in andere programma’s van het Platform Bèta Techniek zoals Jet Net (havo/vwo) en de Centra voor Innovatief Vakmanschap in het mbo. De jongeren van Nederland hebben recht op een goede verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven!”

Over TechniekTalent.nu
TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband dat actief de kennis en krachten bundelt van acht verschillende bedrijfstakken uit de technische sector. Van metaal en elektro tot goud- en zilversmeden, van installatietechniek tot de mobiliteitsbranche. Met één belangrijk doel: zorgen dat meer (jonge) mensen kiezen voor een opleiding en carrière in de techniek en ook in de techniek werkzaam blijven.
In het bestuur van TechniekTalent.nu zijn de Koninklijke Metaalunie, BOVAG, FME-CWM, Uneto VNI, VAPRO/OVP, FOCWA, VIB, Federatie Goud en Zilver, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2 vertegenwoordigd.

Over Platform Bèta Techniek
In 2004 heeft de overheid het Platform Bèta Techniek de opdracht gegeven om te zorgen voor een goede beschikbaarheid van bètatechnici. Het doel is te komen tot ten minste 15% meer uitstroom van studenten uit het bètatechnisch (hoger) onderwijs en een betere benutting van bestaand talent in bedrijven en onderzoeksinstellingen. Om te behoren tot de top van de kenniseconomieën heeft Nederland behoefte aan goed opgeleide mensen. Een kenniseconomie draait op kenniswerkers en zo’n driekwart van die kenniswerkers is bèta of technicus.

Reageer op dit artikel