nieuws

Fiets hoog op de agenda in Den Haag

algemeen

Fiets hoog op de agenda in Den Haag

Onlangs is er bij een stemming in de Tweede Kamer rond het onderwerp Structuurvisie een hele sympathieke motie aangenomen. GroenLinks en het CDA dringen in deze motie aan op stevige investeringen in fietsbeleid voor de komende jaren.

DEN HAAG – Onlangs is er bij een stemming in de Tweede Kamer rond het onderwerp Structuurvisie een hele sympathieke motie aangenomen. GroenLinks en het CDA dringen in deze motie aan op stevige investeringen in fietsbeleid voor de komende jaren.

In de motie wordt teruggegrepen naar de initiatiefnota Fiets van Joop Atsma (CDA) en de aangenomen motie die daarop volgde op 1 juli 2010 waarmee besloten werd dat de aanbevelingen uit de initiatiefnota van Atsma uitgevoerd moeten worden. GroenLinks en het CDA geven aan dat verdere groei van het fietsverkeer in Nederland mogelijk is wanneer de fietsinfrastructuur- en voorzieningen fors verbeterd worden.

Met deze motie is besloten dat de aanbevelingen van Atsma een volwaardige plaats krijgen in de plannen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en dat regionale snelfietsroutes en het verbeteren van fietsparkeervoorzieningen bij stations kunnen leiden tot betere benutting van wegen in filegevoelige gebieden en het Openbaar Vervoer. Daarnaast zal worden geïnvesteerd in het stimuleren van innovaties op fietsgebied.

Deze motie geeft aan dat Kamerleden bewust bezig zijn met het stimuleren van investeringen in fietsbeleid en fietsvoorzieningen. Geen garanties helaas, maar wel weer een stap in de goede richting.

Maar niet in Bonn!
Tegelijkertijd doet het ECF, de Europese pendant van de Fietsersbond, de teleurstellende mededeling dat de Duitse premier Angela Merkel heeft besloten de Electric Car-industrie een enorme financiële boost te geven.

Daarvan zal alleen de auto-industrie profiteren. Merkel gaat daarmee geheel voorbij aan de investeringen en inspanningen die de fietsindustrie al heeft gedaan om duurzame mobiliteit te creëren en aan de oplossingen die de elektrisch ondersteunde fiets kan bieden voor stedelijke mobiliteit en de verdiensten ervan voor langere afstanden en woon-werkverkeer.

Bij het in week 21 te houden International Transport Forum (ITF, 25-27 mei) in Leipzig, zullen ECF voorzitter Manfred Neun en ECF secretaris Bernhard Ensink de fiets – bike met en zonder ‘e’ – op de transport agenda zetten.

De ITF conferentie heeft als centraal thema ‘de maatschappelijke functie van transport’. Er komen transportministers uit 53 landen wereldwijd meepraten over dit thema. ECF zal alles in werk stellen om deze ministers de (e-)bike te laten integreren in hun beleid rond vervoer. Want volgens het ECF moet de (elektrische) fiets en fietsindustrie minstens evenveel, zo niet meer, aandacht en ook steun krijgen dan de auto’s en de auto-industrie.

Reageer op dit artikel