nieuws

Gazelle kijkt terug op financieel zwaar 2010

algemeen

Gazelle kijkt terug op financieel zwaar 2010

De cijfers spreken voor zich in het 2010 jaarverslag van Gazelle. Ze zetten de woorden van algemeen directeur Bert Piëst, die vorige maand afscheid nam en waarover Tweewieler uitgebreid heeft bericht, ook in een geheel ander daglicht. “Het hechte fundament” dat hij Gazelle zou hebben gegeven, daar is in het jaarverslag niets van terug te vinden. Integendeel zelfs.

DIEREN – De cijfers spreken voor zich in het 2010 jaarverslag van Gazelle. Ze zetten de woorden van algemeen directeur Bert Piëst, die vorige maand afscheid nam en waarover Tweewieler uitgebreid heeft bericht, ook in een geheel ander daglicht. “Het hechte fundament” dat hij Gazelle zou hebben gegeven, daar is in het jaarverslag niets van terug te vinden. Integendeel zelfs.
 
Qua omzet heeft Gazelle het vorig jaar nog niets eens zo slecht gedaan. Die daalde met slechts 2.9% van 138.5 miljoen euro in 2009 naar 134.5 miljoen over 2010. Daar lag het dus niet zozeer aan. De cijfers uit het 2010 jaarverslag van Gazelle Holding BV maken duidelijk waar het wel aan heeft gelegen. Dat is in eerste instantie een hevig gedaalde brutowinst en in tweede instantie forse betalingen aan ‘goodwill’ evenals rente.
 
Door oplopende verkoop- en andere kosten bij een dalende omzet is Gazelle’s brutowinst in 2010 met liefst 22.9% gedaald; van 29.959.000 euro naar 23.071.000 euro. Onder aftrek van alle kosten levert dit een fors netto operationeel verlies van 4.065,000 euro. Hier stond in 2009 nog een operationele winst van ruim 3.3 miljoen euro tegenover.
 
Toen Tweewieler in het afscheidsinterview met Bert Piëst vroeg naar dat operationele verlies (de redactie had toen het jaarverslag nog niet in bezit, maar ging uit van berichten uit diverse betrouwbare bronnen) zei de toenmalige Gazelle-directeur: “Allemaal onzin. Ik ben in 2008 aangetreden om orde op zaken te stellen en die klus is nu klaar.”
 
Het operationele verlies van iets meer dan 4 miljoen mondt uit in een zwaar netto verlies van liefst 17.7 miljoen euro. Daar zijn forse ‘goodwill’ en rente-betalingen verantwoordelijk voor. Aan goodwill betaalde Gazelle bijna 7 miljoen euro en aan rente 6.7 miljoen (overigens werd bijna driekwart miljoen euro meer rente als in 2009 betaald; 12.6% meer om precies te zijn).
 
Het in 2010 geleden netto verlies van 17.753.000 euro is bijna een verdubbeling van het verlies dat Gazelle leed in 2009. Toen kwam dat uit op 9.163.000 euro. De forse netto verliezen hollen het eigen vermogen van Gazelle Holding BV uit. Dat bedroeg in 2009 nog iets meer dan 20 miljoen euro; eind 2010 staat het eigen vermogen op 2.251.000 euro in het jaarverslag.
 
Tweewieler heeft bij Gazelle om commentaar gevraagd op dit bericht. Jeroen Walraven die vorige maand Bert Piëst opvolgde als algemeen directeur, meldt: “Het operationele verlies over 2010 is vooral veroorzaakt door de problemen met de elektrische fietsen van de vorige generatie. Dit heeft hoge service kosten en claims met zich mee gebracht. Datzelfde gold voor de implementatie van het SAP systeem. Dat is nu allemaal achter de rug. De eerste drie maanden van dit jaar geven een ander beeld te zien. De nieuwe generatie e-bikes van Gazelle doet het erg goed met als gevolg dat ons marktaandeel in elektrische fietsen met 10% is gestegen. Dat resulteert tevens in een substantiële vergroting van onze omzet. Een duidelijk ander beeld dus dan de financiële cijfers over 2010 weergeven.”

Reageer op dit artikel