nieuws

Rabobank voorspelt 1% omzetstijging in non-fooddetailhandel

algemeen

UTRECHT – Volgens een sectorprognose van de Rabobank gaat het Nederlandse bedrijfsleven in 2011 stapje voor stapje vooruit. Onzekerheid over de inkomenspositie en toekomstige koopkracht zorgt ervoor dat de consument nog terughoudend is met uitgaven. Voor de non-fooddetailhandel verwacht de Rabobank een omzetstijging voor 2011 van ongeveer 1%.

Rabobank voorspelt 1% omzetstijging in non-fooddetailhandel

UTRECHT – Volgens een sectorprognose van de Rabobank gaat het Nederlandse bedrijfsleven in 2011 stapje voor stapje vooruit. Onzekerheid over de inkomenspositie en toekomstige koopkracht zorgt ervoor dat de consument nog terughoudend is met uitgaven. Voor de non-fooddetailhandel verwacht de Rabobank een omzetstijging voor 2011 van ongeveer 1%.

Onder meer door overheidsbezuinigingen in een groot aantal landen komt de motor achter het economische herstel – de internationale handel – in een lagere versnelling. Toch zal ook in 2011 het herstel in Nederland vooral exportgeleid zijn. De overheid gaat immers haar uitgaven terugdringen en consumenten worden geconfronteerd met bezuinigingen en een hogere inflatie. Bedrijven gaan volgens de Rabobank wel iets meer investeren, maar de investeringsgroei is met 2,75% niet uitbundig. Kortom: het gat dat de recessie in de Nederlandse economie en de productie heeft geslagen wordt kleiner, maar is nog niet gedicht. Een stapsgewijze verbetering van de economie is voorlopig het trendbeeld.

Detailhandel: nog geen echte groei
Door onzekerheid over de inkomenspositie en toekomstige koopkracht is de consument nog terughoudend met uitgaven. In de fooddetailhandel zoeken consumenten hierdoor nog steeds naar goedkopere producten en aanbieders. In 2011 zien we een lichte groei in het volume. Ondanks hogere grondstofprijzen zal de omzetgroei bescheiden zijn, doordat supermarkten prijsverhogingen uit concurrentieoverwegingen slechts beperkt aan de consument doorberekenen. De geringe stijging in de particuliere consumptie zal in de non-fooddetailhandel niet leiden tot hoge omzetgroei. Na de sterke omzetdalingen van de afgelopen jaren groeit de omzet in 2011 met circa 1%. Branches waarbij grote uitgaven een rol spelen, zoals de detailhandel in wonen, zullen minder dan vorig jaar een negatieve stempel op de omzet drukken.

Groothandel: exportgroei en meer afstemming in de keten
Met een verwachte omzetgroei van bijna 4% komt de omzet in de groothandel eind 2011 bijna weer terug op het (top)niveau van 2008. De export blijft de belangrijkste aanjager van de groei, met Duitsland als belangrijkste afzetmarkt. Aandacht van de bedrijven verdienen echter ook de opkomende markten als China, India, Rusland en Brazilië. Ondanks de groei is de marktsituatie niet gemakkelijk. Een oorzaak is de stijging van de inkoopprijzen, die door de sterke concurrentie moeilijk kan worden doorberekend aan afnemers. Nog efficiënter werken is dan ook cruciaal. Hierbij dient vooral te worden gezocht naar  slimmere oplossingen en meer afstemming in de keten.

Industrie: uitdagingen in het internationale veld
Bedrijven met een sterke exportoriëntatie kunnen ook in 2011 profiteren van de aanhoudende groei van de wereldhandel. Wel is deze groei gemiddeld lager dan in 2010. Ook het effect van de voorraadopbouw, dat in 2010 nog sterk van kracht was, ebt weg. Bij een beperkte binnenlandse dynamiek kan een lager groeipad het gevolg zijn. Tenzij bedrijven hun internationale concurrentiepositie weten te versterken. Om zich positief te onderscheiden moeten daarom hoge eisen worden gesteld aan het innovatieve vermogen van de industrie op het gebied van producten, processen en markten. Van belang daarbij is een goede samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen om de aanwezige kennis beter te ontsluiten en meer vraaggestuurd te organiseren.

Horeca en recreatie: vooral de zakelijke markt trekt aan
De omzetgroei van ruim 2% in 2011 is vooral te danken aan prijsverhogingen en in beperkte mate aan stijging in het aantal aankopen. Van een echt krachtig herstel is dus geen sprake. Onzekerheid onder consumenten remt de bestedingen. Voor een deel van de restaurants en cafés blijft herstel in 2011 dan ook uit. Bedrijven die zich richten op de zakelijke markt, zoals de hotellerie, merken wel verbetering. De verblijfsrecreatie is ook het komend jaar relatief stabiel. In de wellness-, fitness- en golfbranche is het
aanbod sneller toegenomen dan de vraag, waardoor er sprake is van een verdringingsmarkt.

Rabobank Cijfers & Trends
Al vijfendertig jaar biedt de Rabobank met Cijfers & Trends betrouwbare branche-informatie.
Via www.rabobank.nl/cijfersentrends is deze informatie gratis te raadplegen. Speciaal voor ondernemers is er de online benchmarktool Kijk & Vergelijk. Daarmee kunt u de prestaties van uw bedrijf vergelijken met die van andere bedrijven in uw branche.

Tabel 1:

Sector

2009

2010

2011*

 

Omzet

V

P

Omzet

V

P

Omzet

Industrie

– 19,5

6,3

7,7

14,0

2,7

1,8

4,5

Bouw

-4,5

-/- 10,2

0,6

– 9,6

-/- 0,7

0,7

0

Groothandel

– 8,5

6,2

-/- 1,0

5,2

3,4

0,2

3,6

Detailhandel food

0,6

0,7

0,4

1,1

0,5

0,7

1,2

Detailhandel non-food

-7,1

-/- 1,3

0

– 1,3

0,4

0,5

0,9

Horeca & Recreatie

– 5

-/- 2,6

1,7

– 0,9

0,4

1,9

2,3

Transport

– 10,5

3,0

1,0

4,0

2,0

1,5

3,5

Zakelijke Dienstverlening

– 1,7

-/- 1,0

1,3

0,3

1,7

1,8

3,5

Overige dienstverlening

– 0,3

-/- 0,7

1,2

0,5

0

1,2

1,2

Gezondheidszorg

5,6

2,5

2,0

4,5

2,3

2,0

4,3

* = prognoses, p = prijs, v = volume, j-o-j groei in %                                           Datum: maart 2011, bron: Rabobank

Reageer op dit artikel