nieuws

Banken scheutiger met kredietverlening

algemeen

Banken scheutiger met kredietverlening

DEN HAAG – Het Economisch Instituut voor het midden- en kleinbedrijf signaleert een stijgende lijn in toegekende financieringen voor het MKB. Op het dieptepunt van de crisis was percentage toegekende financieringen gedaald tot 33%. De succespercentages binnen het MKB voor het verkrijgen van een financiering liepen in de periode eind 2008 tot eind 2010 erg uiteen. In december 2010 was dit percentage al weer gestegen tot 48%. De verkrijgbaarheid van een bancair krediet hangt nauw samen met de solvabiliteit van MKB bedrijven. Dit blijkt uit de overzichtsrapportage Financiering van het MKB die vandaag gepresenteerd wordt.

DEN HAAG – Het Economisch Instituut voor het midden- en kleinbedrijf signaleert een stijgende lijn in toegekende financieringen voor het MKB. Op het dieptepunt van de crisis was percentage toegekende financieringen gedaald tot 33%. De succespercentages binnen het MKB voor het verkrijgen van een financiering liepen in de periode eind 2008 tot eind 2010 erg uiteen. In december 2010 was dit percentage al weer gestegen tot 48%. De verkrijgbaarheid van een bancair krediet hangt nauw samen met de solvabiliteit van MKB bedrijven. Dit blijkt uit de overzichtsrapportage Financiering van het MKB die vandaag gepresenteerd wordt.

Volgens de Bank Lending Survey van de Europese Centrale Bank hebben banken tijdens de crisis hun kredietvoorwaarden fors aangescherpt. In de loop van 2010 worden deze voorwaarden voorzichtig weer wat versoepeld. Naast het aanscherpen van kredietvoorwaarden liepen in de periode 2008-2010 de kosten en provisies van banken op. Deze ontwikkeling werd ook waargenomen in het grootbedrijf. Daar liggen de succespercentages bij het aanvragen van financiering wel fors hoger: 75% krijgt de financiering rond in augustus 2009 en april 2010.

Uit de monitor blijkt ook dat MKB-bedrijven in de periode december 2008 – december 2010 naar eigen zeggen een afnemende behoefte hadden aan bedrijfsfinanciering. De percentages schommelen in de kwartalen tussen 19% in december 2008 tot 11% in december 2010. De vraaguitval die ook de banken meldden, was sterker dan in 2003, tijdens de vorige crisis. Deze ontwikkelingen zijn overigens waarneembaar in de gehele eurozone.

EIM heeft ook vast kunnen stellen dat de verkrijgbaarheid van bancair krediet significant samenhangt met de hoogte van de solvabiliteit van bedrijven in de sectoren: een procentpunt hogere solvabiliteit leidt tot 2.7 procentpunt hogere verkrijgbaarheid. Voor alle bedrijven geldt dus dat meer aandacht besteden aan eigen vermogen loont bij aantrekken van bancaire financiering

Reageer op dit artikel