nieuws

Roos voor vrijwilligers voor Peter Kamp

algemeen

Roos voor vrijwilligers voor Peter Kamp

ZWOLLE – De ‘Roos voor vrijwilligers’ is toegekend aan Peter Kamp, FietsPlus en Telford-Bikes Zwolle. Hij biedt in zijn bedrijf plaats aan mensen die opnieuw op gang willen komen in het arbeidsproces.

ZWOLLE – De ‘Roos voor vrijwilligers’ is toegekend aan Peter Kamp, FietsPlus en Telford-Bikes Zwolle. Hij biedt in zijn bedrijf plaats aan mensen die opnieuw op gang willen komen in het arbeidsproces.

De Roos van Elisabeth is een prijs van het Elisabethfonds. Dit fonds ondersteunt de bevordering van de reïntegratie (ex-)psychiatrische patiënten in de maatschappij. Om professionals en vrijwilligers te stimuleren dit te blijven doen, is deze onderscheiding in het leven geroepen.

De jury kent deze prijs toe, omdat de heer Kamp zich op vrijwillige basis inzet voor de beide doelstellingen die het Elisabethfonds in zijn statuten heeft geformuleerd. Enerzijds de reïntegratie van ex-psychiatrische patiënten, anderzijds het verbeteren van de beeldvorming over de geestelijke gezondheidszorg, in de ruimste zin van het woord.

Uit het juryrapport: ‘Als één van de weinige ondernemers heeft de heer Kamp zijn bedrijf opengesteld voor het plaatsen van mensen met het oog op reïntegratie. Hij biedt niet alleen plaats voor trajecten vanuit de WEZO (= Werkvoorziening Zwolle en Omstreken), maar ook vanuit andere instanties zoals UWV-werkplein en Dimence/Part-RIBW. De heer Kamp biedt de mensen de mogelijkheid om binnen een regulier bedrijf hernieuwd op gang te komen in het arbeidsproces. Hij biedt daarbij arbeidsritme en zinvolle bezigheden voor zover het persoonlijk vermogen van de mensen kan reiken op dat moment. Hij vult hiermee als ondernemer een gat tussen dagbesteding en eventuele daadwerkelijke plaatsing elders. De overgang wordt hiermee voor de betrokken persoon kleiner door deze tussenfase.’

‘Hij toont veel betrokkenheid en biedt steun indien gewenst en gevraagd. Hij heeft als praktijkbegeleider gefungeerd van één van zijn medewerkers, die een opleiding vanuit de WEZO volgde. Als enige van buiten de WEZO heeft hij zelfs daarvoor de bijeenkomsten/lessen voor de begeleiders bezocht. Hij waardeert iedereen gelijkwaardig die naar eigen vermogen bijdraagt binnen zijn onderneming. Of het nu eigen personeel betreft of (nog) niet. Samen, zo draait de zaak. Er zijn maar weinig ondernemers die zo openstaan en ver gaan om bij te dragen aan re-integratie van mensen die dat nodig hebben. Hij kijkt ook meer naar iemands vermogen en kunnen en probeert alle mogelijkheden van betrokkene naar boven te halen.’

Reageer op dit artikel