nieuws

Aantal fietsslachtoffers stijgt

algemeen

Aantal fietsslachtoffers stijgt

UTRECHT – De gisteren gepresenteerde ongevallencijfers 2009 laten een algemeen dalende trend in het aantal ongevallen zien. Het aantal dodelijk verongelukte fietsers is daarentegen gestegen ten opzichte van 2008. Het aantal fietsslachtoffers gaat niet mee in de dalende meerjarentrend van het aantal ongevallen. Het percentage fietsslachtoffers stijgt.

UTRECHT – De gisteren gepresenteerde ongevallencijfers 2009 laten een algemeen dalende trend in het aantal ongevallen zien. Het aantal dodelijk verongelukte fietsers is daarentegen gestegen ten opzichte van 2008. Het aantal fietsslachtoffers gaat niet mee in de dalende meerjarentrend van het aantal ongevallen. Het percentage fietsslachtoffers stijgt.

Verkeersslachtoffers                       2005        2006      2007        2008    2009

Totaal aantal dodelijke ongevallen     817          811        791         750      720
Dodelijke fietsongevallen                   182         216        189         181      185
Aandeel fietsslachtoffers                    22%       27%       24%       24%      26%

Om deze ongewenste ontwikkeling te keren bepleit de Fietsersbond een aantal maatregelen op het gebied van infrastructuur en educatie, botsvriendelijke auto’s en vrachtverkeer.

Infrastructuur en educatie
De Fietsersbond pleit voor voortzetting en intensivering van maatregelen die de verkeersveiligheid voor fietsers kunnen bevorderen. De Fietsersbond zet vooral in op het meer scheiden van fietsers en gemotoriseerd verkeer en aanleg van veilige fietspaden en oversteken. Daarnaast is de Fietsesbond voor handhaving maximumsnelheden van het gemotoriseerd verkeer, beperking van autoverkeer in schoolomgevingen en langs schoolroutes, educatie en voorlichting voor kinderen en ouderen en ontwikkeling van veilige en comfortabele fietsen voor ouderen.

Botsvriendelijke auto’s
De Fietsersbond zet zich al twee jaar in voor realisering van botsvriendelijke auto’s. TNO heeft hier in opdracht van de Fietsersbond onderzoek naar gedaan. In samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat en andere partners doet TNO nu onderzoek naar verdere ontwikkeling van de voorruit-airbag. Dit najaar zal een test op straat met de sensortechniek starten in Amsterdam. Als alle auto’s uitgerust worden met deze extra airbag, zal dat jaarlijks tientallen dodelijke fietsslachtoffers schelen. De huidige ongevallencijfers onderstrepen de noodzaak tot een snelle invoering van de voorruit-airbag.

Rechtsafslaande vrachtwagens
Daarnaast blijft rechtsafslaand vrachtverkeer een groot en levensgevaarlijk risico voor fietsers.  Dit jaar vielen er tien dodelijke slachtoffers. De Fietsersbond pleit voor het weren van vrachtwagens in drukke stedelijke gebieden. Noodzakelijk vrachtverkeer, zoals vervoerders voor grote bouwprojecten, zouden verplicht moeten worden een bijrijder mee te laten rijden en te laten kijken.  

Reageer op dit artikel