nieuws

Fietsers onnodig slachtoffer van gladheid

algemeen

Fietsers onnodig slachtoffer van gladheid

UTRECHT – Op het meldpunt van de Fietsersbond regent het klachten over onbegaanbare fietspaden. Met name in Den Haag is de situatie bijzonder slecht. Niet alleen zijn de fietspaden daar niet geveegd, sterker, de gemeente heeft het materiaal om fietspaden schoon te vegen ingezet om de sneeuw van de rijbaan het fietspad op te verschuiven.

UTRECHT – Op het meldpunt van de Fietsersbond regent het klachten over onbegaanbare fietspaden. Met name in Den Haag is de situatie bijzonder slecht. Niet alleen zijn de fietspaden daar niet geveegd, sterker, de gemeente heeft het materiaal om fietspaden schoon te vegen ingezet om de sneeuw van de rijbaan het fietspad op te verschuiven.

Fietsers die schade hebben geleden door een val in een gemeente met inadequate gladheidsbestrijding, kunnen de gemeente daarvoor aansprakelijk stellen op grond van Burgerlijk Wetboek 6:162. De Fietsersbond roept fietsers op problemen zo veel mogelijk te melden via www.fietsersbond.nl/meldpunt en gemeentes om zo veel en zo snel als mogelijk sneeuw van de hoofdfietsroutes te verwijderen om ijsvorming te voorkomen.

Borstelwagens
Ook uit Zaandam, Schiedam, Gouda en Utrecht komen veel klachten. De fractie van GroenLinks Zaandam heeft inmiddels vragen gesteld. Opvallend zijn de grote verschillen in optreden tussen de gemeentes. Natuurlijk is er veel sneeuw gevallen rond Den Haag. Sneeuw op fietspaden is evenwel relatief makkelijk te bestrijden door snelle inzet van schuifwagens en borstelwagens.

Pekel is veel minder geschikt om sneeuw van fietspaden te verwijderen. De pekel wordt te weinig door banden ingereden en is daarom weinig effectief. Gebrek aan pekel is dus geen belemmering om fietspaden sneeuwvrij te houden. De landelijke aanbeveling luidt dan ook om fietspaden zo lang mogelijk sneeuwvrij te houden en zo snel mogelijk weer sneeuwvrij te maken. Blijft de sneeuw liggen, dan wordt het ijs en is het zonder dooi niet meer te verwijderen. Veel gemeentes zijn daar redelijk goed in geslaagd, zoals bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven.

Reageer op dit artikel