nieuws

Digitaal Samenwerken Tweewielerbranche gaat voorspoedig

algemeen

Digitaal Samenwerken Tweewielerbranche gaat voorspoedig

BUNNIK – Binnen het project Digitaal Samenwerken Tweewielerbranche (DST) is de afgelopen periode veel werk verzet. Om in onze branche klaar te zijn voor de toekomst, is vanaf deze zomer hard gewerkt aan de uitwerking van ‘digitaal samenwerken’.

BUNNIK – Binnen het project Digitaal Samenwerken Tweewielerbranche (DST) is de afgelopen periode veel werk verzet. Om in onze branche klaar te zijn voor de toekomst, is vanaf deze zomer hard gewerkt aan de uitwerking van ‘digitaal samenwerken’.

Inmiddels zijn 10 werkgroepen actief en is een algemeen en dagelijks bestuur ingesteld. Het hele collectief gaat binnenkort verder als Stichting Digitaal Samenwerking Tweewielerbranche. Het voordeel hiervan is dat de onafhankelijkheid van het project gewaarborgd blijft, met deelnemers/bestuurders vanuit de gehele branche.Voor meer informatie over welke werkgroepen allemaal zijn opgezet en wie hier aan deelnemen, klik hier. Ook is hier een aantal informatiefilms opgenomen dat in duidelijke taal uitlegt wat digitaal samenwerken u als ondernemer gaat opleveren.

Drie pijlers
In het kort: het project Digitaal Samenwerken Tweewielerbranche (DST) kent drie pijlers:

1. Informatie: digitale samenwerking staat of valt bij goede afspraken over de manier van omgaan met de benodigde informatie. Leveranciers hebben een andere informatiebehoefte dan op de winkelvloer, terwijl een producent weer andere eisen stelt. Om straks allemaal toch met de informatie uit de voeten te kunnen, is het van groot belang dat nu al veel aandacht wordt besteed aan afspraken en standaarden (uniforme artikelbeschrijvingen). Vertegenwoordigers uit alle lagen van de praktijk zijn sinds de zomer al een groot aantal keren bij elkaar geweest. Zoveel mogelijk wordt de aansluiting gezocht bij al bestaande regels, zodat het wiel niet opnieuw wordt uitgevonden. In de proefperiode (zie pijler 3, de pilot vanaf maart 2010) worden de afspraken en standaarden vervolgens getest om eventuele kinderziektes bij uiteindelijke invoering te voorkomen.

2. Techniek: aangezien dit een middel is (en geen doel!) besteden mensen uit de praktijk veel zorg aan het opstellen van de eisen aan de techniek. M.a.w. ook hier is het credo: ‘een goede voorbereiding scheelt later veel problemen!’ Het doel is om de techniek op een zo praktisch mogelijke manier voor u te laten werken. De techniek volgt het gebruik, de gebruikseisen zijn leidend.

3. De pilot: per brief hebben wij u als ondernemer in september benaderd en 5 informatiebijeenkomsten georganiseerd voor ruim 50 bedrijven. Het ministerie van Economische Zaken hecht veel waarde aan betere automatisering in Nederland en kent een (IPC-)regeling die het mogelijk maakt deelnemers financieel te ondersteunen. Van de 50 aanwezigen hebben ca. 35 bedrijven een intentieverklaring ondertekend. Zowel retailorganisaties, softwareleveranciers als tweewielerondernemers willen meedoen in de pilot en zelf tijd en geld investeren. Begin 2010 wordt bekend of de IPC-regeling is toegekend, en zo ja dan kunnen we in maart van start. Om er zeker van te zijn dat we aanspraak maken op de IPC-gelden is het belangrijk dat we als tweewielerbranche serieus genomen willen worden. Draagvlak hierbij is dus erg belangrijk!

U kunt ook nu nog meedoen in de aanvraag. Heeft u interesse, laat het ons weten. Wij zullen u dan graag uitleggen wat het voor u persoonlijk betekent. Stuur een e-mail naar tweewieler@bovag.nl

Reageer op dit artikel