nieuws

Electra zoekt nieuwe Beneluxpartner na Blomson

algemeen

Electra zoekt nieuwe Beneluxpartner na Blomson

HAMBURG (D) – Het Amerikaanse fietsmerk Electra is op zoek gegaan naar een nieuwe distributeur voor de Benelux. In de loop van dit jaar is de relatie tussen Electra en Blomson International verstoord, waardoor beide partijen uit elkaar gegaan zijn.

HAMBURG (D) – Het Amerikaanse fietsmerk Electra is op zoek gegaan naar een nieuwe distributeur voor de Benelux. In de loop van dit jaar is de relatie tussen Electra en Blomson International verstoord, waardoor beide partijen uit elkaar gegaan zijn.

Electra had in Hamburg al een Europese vestiging. Die was oorspronkelijk bedoeld voor de marketingondersteuning, maar wordt nu verder uitgebouwd met een distributiecentrale, van waaruit de Europese markt geleverd zal gaan worden. “De breuk met Blomson heeft de beslissing om van de Hamburgse vestiging een volwaardige Electra-dochter te maken in een stroomversnelling gebracht”, zegt managing director Axel Kedenburg.

Maurice Blom heeft zo zijn eigen gedachten over de gang van zaken. “Nadat Electra een nieuwe eigenaar gekregen heeft, is er veel veranderd. Wij hebben de fietsen van Electra naar veertien landen in Europa gedistribueerd en een groot dealernetwerk opgebouwd, dus we hebben het merk in negen jaar aardig op de kaart gezet. Toen Kedenburg tot marketingdirecteur benoemd was, zijn wij daar helemaal niet in gekend. Wij wilden duidelijkheid of we met Electra door konden gaan en toen we na een aantal keren bellen en mailen maar geen antwoord kregen, heb ik de laatste betaling inderdaad vastgehouden”, aldus Blom.

Schadeclaim
Hij laat zich zijn Europees distributeurschap niet zomaar af pakken en heeft een schadeclaim voorbereid. “We zijn nu in overleg over een afkoopsom, dus dat proberen we uit te onderhandelen.” Wat deze kwestie betreft beperkt het commentaar van Kedenburg zich tot de constatering dat Electra en Blomson in gesprek zijn. “Het besluit van ons moederbedrijf in Californië biedt ons in ieder geval grote kansen op de Europese markt. Ik heb de gelegenheid te baat genomen om, aansluitend op de opbouw van een Marketing Performances Center, het volledige distributienet te reorganiseren en een marktgericht Service Level Management te ontwikkelen. Onze distributiepartners goede ondersteuning geven is net zo belangrijk als het bouwen van hoogwaardige fietsen.”

Kedenburg gaat in zijn ondersteuning vooral voor transparante prijsstelling en termijngerichte leveringen. “Dat zijn de bouwstenen voor een succesvol groei van een merk op de internationale markt”, aldus Kedenburg. Hij zegt, als voormalige medeoprichter van Bergamont, uit ervaring te spreken.
Het is niet de bedoeling dat de verkoop van Electra ook vanuit Hamburg georganiseerd worden. Daarvoor zoekt Kedenburg samenwerking met lokale distributiepartners. “De Benelux-markt is een complexe maar grote markt. We zijn al met enkele partijen in gesprek. Waar het ons om gaat is dat we een partner zoeken, die ons product begrijpt, dat lifestyle georiënteerd is.

Reageer op dit artikel