nieuws

Gazelle scherpt condities aan

algemeen

Zowel naar leveranciers als naar dealers heeft Gazelle condities aangescherpt. Op de vernieuwingen, die recentelijk zijn gecommuniceerd naar Gazelle’s partners, is in de markt verdeeld gereageerd.

Gazelle scherpt condities aan

Voorafgaand aan de Eurobike organiseerde Gazelle voor de tweede keer een leverancierstweedaagse, waarop de banden aangehaald worden en de internationale leveranciers bijgepraat worden over de actuele ontwikkelingen bij Gazelle.

Het thema van deze dag was dit jaar ‘Design to cost’, waarbij het draaide om in de ontwerpfase al na te denken over hoe de kosten zo laag mogelijk kunnen worden gehouden. “Wij willen met goed partnership naar een lagere kostenbasis,” licht Bert Piëst toe.

Tijdens zijn betoog hield directeur Piëst zijn toehoorders voor dat Gazelle veel oog heeft voor kostenbesparing en riep hen daarbij op loyaal te zijn. Die oproep werd als meer dan dringend ervaren, zo bleek in de wandelgangen van de Eurobike. Diverse Nederlandse leveranciers, die niet met naam en toenaam genoemd willen worden, spraken onafhankelijk van elkaar over een kater, negatieve sfeer en een gemiste kans.

Zij vinden dat ze al scherpe deals met Gazelle gemaakt hebben en kunnen of willen daar niet nog eens onder gaan. “Dan maar geen Gazelle,” was een opmerking die meerdere malen voorbij kwam. De oproep van Piëst volgde op een verlenging van de betalingstermijn, die Gazelle eerder dit jaar verlengde van dertig naar zestig dagen.

In een reactie zegt Piëst zich totaal niet te herkennen in deze opmerkingen. “De dag is anoniem geëvalueerd en als zeer positief beoordeeld. Nog beter dan die van vorig jaar. We hebben zelfs bedankmails gekregen voor de ideeën, die ze die dag opgedaan hebben. Deze interpretatie van dit kleine aantal leveranciers komt totaal niet overeen met de zeer positieve reacties die wij van al die andere leveranciers ontvangen hebben en doet geen recht aan hoe die Suppliers Day geweest is.”

Daarnaast hebben ook Gazelle-dealers recentelijk een brief ontvangen waarin zij geïnformeerd werden over nieuwe commerciële regelingen voor het seizoen. Dealers die voor het einde van het jaar 25, 30 of 35% van de bestelde fietsen afnemen krijgen respectievelijk 2, 3 of 4% winterkorting, op voorwaarde dat 40% van de jaarafspraak vóór 1 maart 2010 afgenomen is. Als tegenprestatie hanteert Gazelle niet langer een kredietbeperking. Verder worden ordergrootte, samenstelling, momenten van afleveringen en betalingstermijnen van tevoren vastgelegd. In de brief wijst Gazelle de dealers op eventuele consequenties bij wijzigingen van deze afspraken.

In de markt is deze mailing zeer wisselend ontvangen. Sommige dealers spreken van een brutale brief en van een foute timing, zeker in deze economische tijden waarin het moeilijk is om bij de bank krediet te krijgen. “Het klopt dat wij onze betalingscondities gewijzigd hebben. Tijdens onze previewdagen in DeFabrique in Utrecht hebben we daar nauwelijks reacties op gehad,” nuanceert Piëst. “Over het algemeen hadden de dealers wel begrip voor de wijzigingen, maar een aantal zal het zeker jammer vinden dat ze bij Gazelle niet op de pof kunnen leven.”

Reageer op dit artikel