nieuws

V&W zet in op fietssnelwegen

algemeen

V&W zet in op fietssnelwegen

DEN HAAG – Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zet de komende jaren vooral in op fietssnelwegen en stationsstallingen. Staatssecretaris Huizinga vermoedt dat fietssnelwegen vijf procent van de autoforenzen kan bewegen om over te stappen op de fiets.

DEN HAAG – Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zet de komende jaren vooral in op fietssnelwegen en stationsstallingen. Staatssecretaris Huizinga vermoedt dat fietssnelwegen vijf procent van de autoforenzen kan bewegen om over te stappen op de fiets.

Voor de rest legt Huizinga de verantwoordelijkheid voor het fietsbeleid bij de gemeenten en provincies.
In een brief aan de Kamer – ter voorbereiding van de behandeling van de nota Atsma 9 september – bevestigt Huizinga 25 miljoen uit te trekken voor de aanleg van vijf nieuwe fietssnelwegen.

Begin volgend jaar zijn Arnhem-Nijmegen en Leiden-Den Haag aan de beurt. Eerder werden onder meer routes voltooid tussen Utrecht-Breukelen, Rotterdam-Delft en Zoetermeer-Den Haag.
Volgens Huizinga zou onderzoek daar hebben uitgewezen dat vijf procent van de autoforenzen geneigd is over te stappen op de fiets.

Huizinga baseert die veronderstelling kennelijk op een tussentijdse evaluatie van de vijf fietsroutes waar een ‘meetbare toename van het aantal fietsers’ te zien was. Van de ondervraagde fietsers op vijf routes waren 28% nieuwe fietsers en 72% bestaande fietsers. En van de nieuwe fietsers pakte 4% voorheen de auto. Van de bestaande fietsers pakte 1% nog vaker de fiets in plaats van de auto.

Onderzoek dat deze cijfers verder moet onderbouwen verschijnt mogelijk later dit jaar.
Naast de 25 miljoen investeert V&W 35 miljoen in fietsenstallingen bij stations. Het al eerder aangekondigde vervolg op het programma Ruimte voor de Fiets krijgt – later dan gepland – wel een vervolg. Uit het vorige programma zit nog 22 miljoen euro in de pot, en daar komt 20 miljoen euro bij uit ‘Groei op het Spoor’ en 15 miljoen uit de Mobiliteitsaanpak.
Tien miljoen is er verder beschikbaar voor een landelijke fietsrouteplanner, een proef met een airbag in de voorruit van de auto en fietsenstallingen bij tram- en bushaltes.


De notitie van Huizinga bevat overigens geen nieuwe maatregelen en er worden ook geen extra middelen uitgetrokken boven de al bekende bedragen. ‘De verantwoordelijkheid voor fietsvoorzieningen ligt bij de decentrale overheden’, zo stelt Huizinga andermaal.

Reageer op dit artikel