nieuws

Nieuwe topstructuur AGU Holding

algemeen

Nieuwe topstructuur AGU Holding

ALKMAAR – Omdat de huidige directeur van AGU Holding, Peter van den Kommer, te kennen heeft gegeven binnen enkele jaren de leiding van het bedrijf over te willen dragen, zijn er twee nieuwe directeuren benoemd. Met ingang van mei zijn Dirk de Boer en Patrick Ebbeling aan de holdingdirectie toegevoegd.

ALKMAAR – Omdat de huidige directeur van AGU Holding, Peter van den Kommer, te kennen heeft gegeven binnen enkele jaren de leiding van het bedrijf over te willen dragen, zijn er twee nieuwe directeuren benoemd. Met ingang van mei zijn Dirk de Boer en Patrick Ebbeling aan de holdingdirectie toegevoegd.

Beide heren hebben gedurende een tiental jaren diverse functies binnen het bedrijf met succes uitgeoefend. Afgelopen periode is er een aantal mogelijkheden onderzocht om de toekomst van het familiebedrijf, waaronder vier werkmaatschappijen vallen, zeker te stellen. Naar aanleiding van alle evaluaties hebben de eigenaren, Jaap en Peter van den Kommer, besloten om het bedrijf als familiebedrijf voort te zetten. Om dit traject goed te kunnen begeleiden, is een gespecialiseerd adviesbureau ingeschakeld om tot de juiste structuur te kunnen komen. Op basis van onderzoek en testen is gebleken dat er voldoende talent binnen de bedrijven aanwezig is, om op termijn alle taken van de huidige algemeen directeur te kunnen overnemen.

De nieuwe holdingdirectie zal bestaan uit Peter van den Kommer (61) als algemeen directeur (CEO), Dirk de Boer (52) als directeur operationele zaken (COO) en Patrick Ebbeling (40) als commercieel directeur (CCO). Beide heren zijn reeds werkzaam als directeur respectievelijk bij AGU en Hesling Products, welke functie zij in de toekomst zullen blijven uitoefenen naast hun werk voor de holding. In de loop van de komende twee jaar zal Van den Kommer zijn werkzaamheden gefaseerd aan beide heren overdragen.
AGU Holding bestaat uit de werkmaatschappijen AGU, Jacobsons, Hesling Products en Van Megen Sports Group. Er zijn vijf vestigingen in Nederland en drie in België en Duitsland. Er werken in totaal 160 (fte’s) mensen bij de bedrijven. Zowel door de Ondernemingsraad van AGU, als door de overige directieleden en alle medewerkers wordt de nieuwe topstructuur breed gedragen. Men is zeer content met het besluit dat het concern als familiebedrijf wordt voortgezet. Met een focus op verdere groei van alle bedrijven in de bestaande fiets- en sportbranche en met de ambitie om de positie van het bedrijf binnen Europa verder te versterken.

Op de foto de nieuwe holdingdirectie: Dirk de Boer, Peter van den Kommer en Patrick Ebbeling (v.l.n.r.).

Meer nieuws over AGU

Reageer op dit artikel