nieuws

Behoud overgangsrechten pensioen tijdens WW

algemeen

Behoud overgangsrechten pensioen tijdens WW

Deelnemers van 58 jaar of ouder, die wegens economische omstandigheden ontslagen worden, kunnen (tijdelijk) het uitzicht op de overgangsregelingen uit de pensioenregeling verliezen. Bedrijfstakpensioenfonds PMT (Pensioenfonds Metaal-&Techniek) heeft een tijdelijke regeling bedacht.

Deelnemers van 58 jaar of ouder, die wegens economische omstandigheden ontslagen worden, kunnen (tijdelijk) het uitzicht op de overgangsregelingen uit de pensioenregeling verliezen. Bedrijfstakpensioenfonds PMT (Pensioenfonds Metaal-&Techniek) heeft een tijdelijke regeling bedacht.

Deze werknemers zijn immers niet actief werkzaam, waardoor zij niet met vervroegd ouderdomspensioen, inclusief de overgangsregelingen zouden kunnen gaan. Het Bedrijfstakpensioenfonds PMT heeft een tijdelijke regeling bedacht, waardoor deze groep -onder voorwaarden- wel uitzicht blijft houden op de voorwaardelijke overgangsregelingen om met vervroegd ouderdomspensioen te gaan.Op de site van PMT kunt u de exacte spelregels nalezen. Klik hier.BOVAG en vakbonden streven ernaar om tevens een oplossing te bieden voor doorbetaling van de pensioenpremie gedurende de eerste 6 maanden van de WW. Daarna neemt de stichting FVP (Financiering Voortzetting Pensioenverzekering) de premiebetaling voor haar rekening. Hoe de exacte regeling eruit komt te zien is nog niet bekend.

Reageer op dit artikel