nieuws

Stijging resultaat Accell Group in eerste maanden 2009

algemeen

Stijging resultaat Accell Group in eerste maanden 2009

HEERENVEEN – Accell Group N.V. maakt vandaag bekend dat omzet en resultaat in de eerste maanden van 2009 zijn toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2008. Na een lange winter zijn de fietsverkopen vanaf midden maart goed van start gegaan.

HEERENVEEN – Accell Group N.V. maakt vandaag bekend dat omzet en resultaat in de eerste maanden van 2009 zijn toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2008. Na een lange winter zijn de fietsverkopen vanaf midden maart goed van start gegaan.

René Takens, voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group: “Tot op heden zien we het beeld bevestigd dat – mits het weer het toelaat – de fiets ook in deze economisch mindere tijden een populair vervoermiddel blijft en dat consumenten bereid zijn daar geld aan uit te geven. Het gebruik van fietsen blijft toenemen. De fiets is een goedkoop alternatief voor verplaatsingen op de korte afstand per auto en goed voor de gezondheid. De vraag naar elektrische en sportieve fietsen in het hogere segment is aanhoudend sterk. Ook de fietsen voor speciale doelgroepen met een bepaalde (extra) functionaliteit of speciaal design slaan goed aan. Wij handhaven onze verwachting dat de omzet en het resultaat zullen toenemen in 2009.”

Hogere onderdelenverkoop
Naast de hogere verkoop van fietsen is ook de omzet van fietsonderdelen en –accessoires gestegen. Wanneer de aankoop van een nieuwe fiets wordt uitgesteld, worden er meer onderdelen en accessoires gekocht om comfortabel fietsgebruik langer mogelijk te maken.

De verkopen van fitnessapparatuur lagen in de eerste maanden van het jaar op een lager niveau dan in 2008. Evenals in de laatste maanden van 2008 is de verkoop van fitnessapparatuur beïnvloed door de wereldwijde economische omstandigheden. De invloed van de omzetdaling bij de fitnessactiviteiten op Accell Group is beperkt omdat de fitnessactiviteiten slechts een klein gedeelte (7%) van de totale omzet van Accell Group vertegenwoordigen. Vorig jaar is de organisatie van de fitnessactiviteiten aangepast aan een lager omzet niveau en ook dit jaar wordt de organisatie kritisch gevolgd.

Stabiele financiële positie
Met inachtneming van de normale effecten die verband houden met het verloop van de seizoensmatige verkoop van fietsen, zijn er in de eerste maanden van 2009 geen significante wijzigingen opgetreden in de financiële positie van Accell Group.

De groei van omzet en resultaat is zowel autonoom als door consolidatie-effecten van acquisities in 2008 gerealiseerd. Op basis van de eerste maanden van 2009 blijkt dat de maatschappelijke trends waar Accell Group op inspeelt onverminderd gelden in haar markten. Aandacht voor recreatie, mobiliteit, gezondheid, milieu en vergrijzing stimuleren het fietsgebruik. Accell Group handhaaft haar verwachting dat omzet en resultaat zullen toenemen ten opzichte van 2008, verdere economische ontwikkelingen en onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

De publicatie van de halfjaarcijfers staat gepland op 22 juli 2009. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers zal worden gestreefd naar een nadere specificatie van de verwachtingen voor 2009.

Reageer op dit artikel