nieuws

Mobiliteitsbranche werkt aan behoud leerwerkplekken

algemeen

Mobiliteitsbranche werkt aan behoud leerwerkplekken

BUNNIK – De huidige economische situatie is in de mobiliteitsbranche sterk voelbaar. Leerlingen zijn daarin een kwetsbare groep werknemers. Het verlies van hun leerwerkplek treft hen hard. OOMT heeft geregeld dat bedrijven die ontslagen BBL-leerlingen in dienst nemen, direct kunnen rekenen op een premie van € 500,- en drie gratis RPT-dagen.

BUNNIK – De huidige economische situatie is in de mobiliteitsbranche sterk voelbaar. Leerlingen zijn daarin een kwetsbare groep werknemers. Het verlies van hun leerwerkplek treft hen hard. OOMT heeft geregeld dat bedrijven die ontslagen BBL-leerlingen in dienst nemen, direct kunnen rekenen op een premie van € 500,- en drie gratis RPT-dagen.

In het opleidings- en ontwikkelingsfonds OOMT, waarin werkgevers- en werknemerspartijen zijn verenigd (BOVAG, FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond en De Unie), is afgesproken dat bedrijven die een leerwerkplek ter beschikking stellen aan BBL-leerlingen die elders in de branche hun baan zijn kwijtgeraakt, een premie krijgen van € 500 en tevens drie gratis RPT-dagen (bijscholingsdagen van kennis- en opleidingsinstituut Innovam). Deze regeling geldt voor de hele mobiliteitsbranche en voor alle functieniveaus. Naar schatting kunnen zo circa 400 leerlingen alsnog hun schooljaar en soms zelfs hun opleiding afmaken.

Sociale partners willen snel ingrijpen
Bea Berndsen, secretaris van stichting OOMT, licht de noodzaak als volgt toe: “Het is heel belangrijk nú snel te handelen. Van deze leerlingen moet de branche het immers hebben voor de instroom van nieuwe werknemers. Het zou zonde zijn als deze leerlingen de branche de rug toe keren. Aan hen zal, zodra de economie weer aantrekt, immers opnieuw grote behoefte zijn.” Uiteraard werken sociale partners ook aan plannen om in het komende schooljaar het behoud van leerwerkplekken te ondersteunen.

BlijfMobiel
Om leerlingen en bedrijven bij elkaar te brengen, schakelt OOMT de servicedesk BlijfMobiel in. Dat mobiliteitscentrum werkt sinds begin dit jaar al voor werknemers die hun baan verliezen. Sociale partners roepen bedrijven, leerlingen en ROC’s op zich nu ook te melden bij BlijfMobiel als een BBL-leerling zijn leerwerkplek dreigt te verliezen of wanneer zij een beschikbare leerwerkplek weten. Blijfmobiel zoekt vervolgens een nieuwe leerwerkplek voor de leerling.

BlijfMobiel is elke werkdag bereikbaar op telefoonnummer (030) 608 77 55. Innovam verzorgt de uitvoering van BlijfMobiel.

Reageer op dit artikel