nieuws

‘Praktische Sectororiëntatie nauwelijks van de grond gekomen’

algemeen

‘Praktische Sectororiëntatie nauwelijks van de grond gekomen’

WOERDEN – Uit een landelijke inventarisatie blijkt dat Praktische Sectororiëntatie (PSO) op veel scholen nog onvoldoende van de grond komt. Ook ten aanzien van het tweewielervak.

WOERDEN – Uit een landelijke inventarisatie blijkt dat Praktische Sectororiëntatie (PSO) op veel scholen nog onvoldoende van de grond komt. Ook ten aanzien van het tweewielervak.

De inventarisatie is gedaan in opdracht van TechniekTalent.nu, het samenwerkingsverband van 28 organisaties uit de technische sector: opleidingsfondsen, werkgeversorganisaties, vakbonden en onderwijsorganisaties.

Projectleider Aad van der Niet: “Docenten die PSO moeten verzorgen voor een technische omgeving,  zijn onvoldoende toegerust. De ambitie ligt er, maar de werkelijkheid is weerbarstig.”

Van der Niet stelt vast dat PSO in relatie tot wat bedrijven aan oriëntatie op een loopbaan kunnen toevoegen, nu nog veel te veel van persoonlijke inzet afhankelijk is. “Dus waar het contact tussen een aantal personen goed is, daar zie je ook een goede inrichting van PSO. Maar een goede structuur ontbreekt dus. We moeten af van de vrijblijvendheid. Er zou een landelijk kader moeten komen met een meer verplichtend karakter. De overheid zou dat moeten over pakken.”

Tevens blijkt dat er op operationeel niveau nog het nodige te doen is, meent Van der Niet. “Om te zorgen dat bedrijven in de regio hun poorten open zetten om leerlingen te ontvangen. Om docenten te scholen zodat ze op een zinvolle manier de techniekoriëntatie kunnen vormgeven.”

Volgens Van der Niet zit de bottleneck zit vooral bij de theoretische en gemengde leerweg van het VMBO: daar is PSO nauwelijks van de grond gekomen. “Voor scholen loont het ook niet echt om te investeren in oriëntatie in loopbanen in de techniek. Want scholen die er meer geld insteken, krijgen geen extra budget. PSO is gewoon meegenomen in de lumpsum financiering. Dus er is voor scholen geen enkele prikkel om er veel tijd en geld in te stoppen.”

Volgens Van der Niet vormt het tweewielervak geen uitzondering. “Op MBO-niveau hebben ROC’s en Innovam het prima voor elkaar, maar er zou een stap terug geschakeld moeten worden, om leerlingen ook al in de VMBO-fase voor het vak te interesseren. Door het losknippen van VMBO en MBO gebeurt dat over de hele breedte veel te weinig. En dus ook met betrekking tot het tweewielervak.”

Reageer op dit artikel