nieuws

Accell Group boekt winstgroei van 17% in 2008

algemeen

Accell Group boekt winstgroei van 17% in 2008

HEERENVEEN – Accell Group N.V. heeft in 2008 een verdere groei van omzet en resultaat gerealiseerd. Door goede verkopen van fietsen, een betere productmix en de overname van Ghost steeg de omzet met 13% naar 538,0 miljoen. In 2007 was dat 476,1 miljoen.

HEERENVEEN – Accell Group N.V. heeft in 2008 een verdere groei van omzet en resultaat gerealiseerd. Door goede verkopen van fietsen, een betere productmix en de overname van Ghost steeg de omzet met 13% naar 538,0 miljoen. In 2007 was dat 476,1 miljoen.

Autonoom kwam de omzetgroei uit op 8%. René Takens, voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group: “Over heel 2008 is onze winst met 17% gestegen. Dit is aan de bovenkant van de eerder uitgesproken verwachting van circa 15%, voornamelijk als gevolg van een goed vierde kwartaal. De omzetstijging over geheel 2008 bedroeg 13%, waarvan 8% autonoom. Een belangrijk deel van de omzetstijging werd gerealiseerd in de tweede helft van 2008, waarbij de autonome groei ruim 11% was.”

“Daarnaast hebben we een belangrijke relatieve vermindering van het werkkapitaal gerealiseerd. De maatschappelijke en demografische trends waar Accell Group van profiteert blijven onverminderd aanwezig in onze markten. Aandacht voor gezondheid, milieu, vergrijzing en mobiliteit maakt dat fietsen voor steeds meer mensen een niet meer weg te denken onderdeel vormt van hun dagelijkse leven. Fietsen is bovendien een relatief goedkoop alternatief voor andere vormen van mobiliteit. Er zal meer gefietst gaan worden en dit heeft een relatie met de fietsenverkoop. Dit zien we ook terug in ons orderboek voor het nieuwe fietsseizoen dat op een hoger niveau ligt dan vorig jaar. Op basis van de duurzame trends en het huidige orderboek verwachten we nu voor 2009 een verdere toename van omzet en resultaat; verdere economische ontwikkelingen en onvoorziene omstandigheden voorbehouden.”

Winst per aandeel en dividend
De winst per aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen is in 2008 uitgekomen op 2,95. Dit is een toename van 14% ten opzichte van de winst per aandeel in 2007 (2,601). Aan de aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend uit te keren van 1,42 per aandeel (2007: 1,25) naar keuze te ontvangen in contanten of in aandelen. De pay-out ratio komt hiermee uit op 48,1% (2007: 48,1%) en is daarmee in lijn met het dividendbeleid en ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Op basis van de slotkoers van 2008 ( 18,00) bedraagt het dividendrendement 8%.

Reageer op dit artikel