nieuws

Forse impuls rijk voor netwerk fietssnelwegen

algemeen

Forse impuls rijk voor netwerk fietssnelwegen

UTRECHT – De Tweede Kamer heeft vrijdag besloten 10 miljoen euro extra uit te trekken voor het project ‘Met de fiets minder file’ van de Fietsersbond in samenwerking met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en provinciale en lokale overheden. Dit extra bedrag is voor het realiseren van fietssnelwegen tussen Nijmegen en Arnhem en tussen Den Haag en Leiden.

UTRECHT – De Tweede Kamer heeft vrijdag besloten 10 miljoen euro extra uit te trekken voor het project ‘Met de fiets minder file’ van de Fietsersbond in samenwerking met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en provinciale en lokale overheden. Dit extra bedrag is voor het realiseren van fietssnelwegen tussen Nijmegen en Arnhem en tussen Den Haag en Leiden.

Een amendement hierover kreeg vrijdag een grote meerderheid in de Tweede Kamer. Eerder werd in het kader van de mobiliteitsaanpak al 15 miljoen gereserveerd voor de aanleg van snelle fietsroutes als alternatief voor automobilisten op filerijke trajecten.
 
Op de Filevrije Dag nam 36% van de automobilisten de fiets in plaats van de auto. De Fietsersbond is blij dat de landelijke overheid erkent dat naast autosnelwegen, ook interlokale fietsverbindingen rijkssteun verdienen. Het extra geld is vooral nodig voor kostbare onderdelen als fietstunnels en fietsbruggen. Deze onderdelen zijn echter essentieel om de fietsroutes korter en veiliger en dus aantrekkelijker te maken.
 
Binnen het project Fietsfilevrij bekijkt de Fietsersbond op welke problematische filetrajecten snelle, veilige en comfortabele fietsverbindingen een alternatief kunnen bieden voor de autorijdende forens. Andere trajecten zijn Apeldoorn-Deventer, Zaandam-Amsterdam, Rotterdam-Delft, Den Haag-Zoetermeer en Breukelen-Utrecht. De afgelopen jaren heeft de Fietsersbond mogelijkheden en knelpunten op de trajecten geïnventariseerd en met alle betrokken gemeenten en andere overheden gesproken en convenanten afgesloten. Gemeenten en provincies waren bereid delen te financieren op hun grondgebied maar schrikken soms terug voor grotere grensoverschrijdende investeringen. Meer informatie staat op www.fietsfilevrij.nl.
 
De Tweede Kamer besloot tevens 10 miljoen uit te trekken voor de fietsnota van CDA kamerlid Atsma, waarin diverse suggesties staan voor stimulering van het fietsgebruik.
De Fietsersbond is ook blij met een extra impuls van 15 miljoen voor de zo broodnodige vernieuwing en uitbreiding van stationsfietsstallingen.

Meer nieuws over de Fietsersbond

Reageer op dit artikel