nieuws

Waarschuwing: Valse facturen LBCO2

algemeen

Waarschuwing: Valse facturen LBCO2

BUNNIK – Het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) waarschuwt dat er onlangs vermoedelijk massaal mailings verstuurd zijn door het Nederlands Instituut voor Milieu en Bedrijf LBCO2 uit Den Haag. Een acceptgiro ad € 83,30 inclusief BTW is bijgevoegd.

BUNNIK – Het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) waarschuwt dat er  onlangs vermoedelijk massaal mailings verstuurd zijn door het Nederlands Instituut voor Milieu en Bedrijf LBCO2 uit Den Haag. Een acceptgiro ad € 83,30 inclusief BTW is bijgevoegd.

De suggestie wordt gewekt dat het hier gaat om een verplichte ondernemersbijdrage vanwege het milieu in Nederland. In de begeleidende brief wordt verwezen naar de Nederlandse Emissieautoritet (NEa).

Op de website van de afzender, www.landelijkebijdrage.nl, verwijst men naar het ministerie van VROM en de Nederlandse Emissieautoriteit. Beide overheidsinstanties geven op hun website aan dat zij niets met dit instituut te maken hebben.

Advies
SAF adviseert bedrijven in Nederland niet in te gaan op deze ‘factuur’ en een melding in te dienen bij het fraudemeldpunt. Meer informatie: op de site van SAF, www.fraudemeldpunt.nl, staat bij het onderdeel ‘nieuws’ een bericht over dit onderwerp. Daarbij staat ook een voorbeeld van de bewuste mailing.

Reageer op dit artikel