nieuws

Bijna drieduizend fietsknelpunten opgelost

algemeen

UTRECHT – Het Meldpunt van de Fietserbond ‘Mijn slechtste fietspad’ is een groot succes gebleken. Op het Meldpunt zijn sinds mei 2005 meer dan 15.000 klachten en reacties binnengekomen over de slechte staat van fietspaden.

Bijna drieduizend fietsknelpunten opgelost

UTRECHT – Het Meldpunt van de Fietserbond ‘Mijn slechtste fietspad’ is een groot succes gebleken. Op het Meldpunt zijn sinds mei 2005 meer dan 15.000 klachten en reacties binnengekomen over de slechte staat van fietspaden.

Onderzoek van de bond heeft uitgewezen dat 56% van die klachten inmiddels is opgelost. De klachten gaan vooral over gleuven in tegelfietspaden en hobbelende boomwortels. De bond stuurt alle klachten door naar de wegbeheerder, gemeente of provincie. Lokale afdelingen van de Fietsersbond dringen bij gemeenten aan op oplossing van de knelpunten.

Jaarlijks vinden 67.000 eenzijdige letselongevallen plaats met fietsers. Oorzaak hiervan is vaak een ongelijk wegdek en obstakels op de fietsroute. Bijkomend probleem is dat fietsers bij slecht wegonderhoud hun aandacht op het wegdek moeten richten, waardoor ze minder oog hebben voor de rest van de verkeersomgeving.Ook dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Arnhem is de best scorende wegbeheerder. Klachten kunnen bekeken en gemeld worden op de site van de Fietsersbond.

Reageer op dit artikel