nieuws

Keurmerk Veilig Ondernemen effectief

algemeen

Keurmerk Veilig Ondernemen effectief

DEN HAAG – Winkelgebieden waar wordt gewerkt met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) hebben minder last van criminaliteit, waardoor ondernemers, medewerkers en klanten zich veel veiliger voelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD).

DEN HAAG – Winkelgebieden waar wordt gewerkt met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) hebben minder last van criminaliteit, waardoor ondernemers, medewerkers en klanten zich veel veiliger voelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD).

Het aantal winkeldiefstallen en inbraken in winkelgebieden met een Keurmerk is gedaald. Ook hebben de ondernemers minder overlast van agressief gedrag, bedreigingen en vernielingen. Het aantal ondernemers dat zich veilig voelt in de winkels is fors gestegen. Ruim driekwart van de ondernemers zegt dat zij of hun personeel zich nooit of vrijwel nooit onveilig voelen in de winkel. Twee jaar geleden was dat iets meer dan de helft. Ook het veiligheidsgevoel in de directe omgeving is verbeterd, van 60% naar 80%.

1-meting
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel vergeleek de resultaten van de onderzoeken voordat er in een winkelgebied een Keurmerk Veilig Ondernemen was met de zogenaamde 1-metingen. Deze 1-metingen worden gehouden twee jaar na het behalen van het Keurmerk.

Uit de 1-metingen blijkt dat ondernemers in winkelgebieden met een Keurmerk Veilig Ondernemen zich veiliger voelen dan in de periode voor het Keurmerk. Bijna 80% van de ondernemers geeft aan dat zich het afgelopen jaar (vrijwel) geen situaties in hun bedrijf hebben voorgedaan waarin zij zich onveilig voelden. Tijdens de nulmeting lag dit percentage nog op 53%. Het percentage ondernemers dat aangeeft (wel eens) bang te zijn als gevolg van bedreigingen (geestelijk of lichamelijk) is gehalveerd (van 11 naar 5%). Het veiligheidsgevoel in de directe omgeving is gestegen van 60% naar 80%.

Minder criminaliteit en overlast
Tijdens de nulmetingen gaf de helft van de ondervraagde ondernemers nog aan één of meerdere dieven op heterdaad betrapt te hebben. Twee jaar later is dit nog maar een derde van de ondernemers. Ook het aantal geslaagde inbraken is gedaald. Nu meldt 8% van de ondernemers een inbraak, dit was twee jaar geleden nog 24%.

Verder blijkt uit de 1-metingen dat ondernemers minder last ondervinden van agressieve of baldadige (groepen) personen in de winkel en de omgeving (13% tegenover 24% tijdens de nulmeting). Ook de overlast door vernieling en vervuiling is gedaald met respectievelijk 4% en 5%.

Ruim 200 projecten
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel begeleidt KVO-projecten in meer dan 200 winkelgebieden in Nederland. In een KVO-project werken ondernemers structureel samen met de gemeente, politie en brandweer om de criminaliteit en overlast in hun winkelgebied aan te pakken. Bij de start van een KVO-project worden een nulmeting en een veiligheidsanalyse gedaan. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke maatregelen getroffen worden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan trainingen voor het personeel, een burenbelsysteem, camerabewaking en een collectief winkelverbod.

Twee jaar na het vaststellen van het plan van aanpak wordt een 1-meting verricht. De eerste 1-metingen tonen aan dat de veiligheidsmaatregelen effect hebben. De criminaliteit neemt af en het veiligheidsgevoel onder ondernemers neemt toe. Een overzicht van de KVO-projecten in Nederland is te zien op www.hbd.nl/kvo <http://www.hbd.nl/kvo>

Reageer op dit artikel